Zła wiadomość: banki są coraz mniej hojne wobec oszczędzających. „Breaking news” to raczej nie jest i nikogo nie dziwi, że banki chcą zarobić jak najwięcej. Tyle, że w sytuacji kiedy akcja kredytowa spowalnia (mniej kredytów konsumpcyjnych, mniej kredytów hipotecznych – niższy niż przed laty popyt na mieszkania), banki swoją uwagę przenoszą z kredytobiorców na oszczędzających i zwykłych użytkowników kont osobistych.

Paradoksalnie, jest za to po części odpowiedzialna nasza skłonność do oszczędzania. Ograniczamy konsumpcję i oszczędzamy, więc potrzebujemy mniej kredytów. Zyski banków z tego tytułu spadają, toteż muszą sobie to jakoś „odbić”. I wybierają podwyżki podstawowych opłat lub ograniczenie bonusów. Tak w dużym uproszczeniu.

W ostatnim czasie banki były stosunkowo hojne jeżeli chodzi o różne premie. A to moneyback (cashback) za zakupy w wybranych miejscach: na stacjach benzynowych, w sklepach spożywczych, w internecie. Lub premia za przelew wynagrodzenia. Albo jeszcze dodatkowe bonusy za samo założenie konta w danym banku.

Ostatnie miesiące dają co najmniej dwa istotne przykłady ograniczeń w wypłacaniu tego typu premii.

Na początku kwietnia Alior Sync zmienił zasady wypłacania moneybacku za transakcje internetowe. Nadal jest to 5% zwrotu, ale tym razem obarczone bardzo ograniczającym limitem. Maksymalny zwrot może wynieść 50 zł miesięcznie i 200 zł rocznie. W porównaniu z poprzednimi limitami (w które mogli wpaść chyba tylko hurtownicy – zwrot do 1250 zł miesięcznie), jest to bardzo znacząca zmiana.

Z drugiej strony, bank BGŻ zmienia zasady funkcjonowania Konta z Premią. Dotychczas bank, w ramach tytułowej premii, „dopłacał” 1% do najwyższego wpływu na konto w miesiącu. W ten sposób maksymalnie można było „zarobić” 45 zł (górny limit 50 zł minus 5 zł opłaty za kartę). Od maja (28 maja zaczyna się pierwszy cykl rozliczeniowy na nowych zasadach) bank nie będzie już dopłacał do dowolnego przelewu, niezależnie od źródła. Według regulaminu premiowane będą tylko przelewy wynagrodzenia – od pracodawcy. Dodatkowo, wzrasta limit obowiązkowych płatności kartą (z 300 zł do 500 zł) uprawniający do otrzymania premii.

Ponadto, każdy kto regularnie oszczędza, widzi że coraz trudniej o dobrze oprocentowane lokaty i konta oszczędnościowe. Nowym standardem rynkowym stają się okolice 4% brutto. Nawet dbNET z końcem czerwca zetnie promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego z 6% do właśnie 4%.

No i do tego wszystkiego, banki planują podwyżki podstawowych opłat i prowizji w nadchodzącym miesiącu. Jest to dobra motywacja do tego, aby przejrzeć swoje własne rachunki bankowe i być może rozstać się z tymi, których już nie potrzebujemy.

Jak nie dać się zaskoczyć zmianami?

Wiemy jak trudno jest na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w regulaminach i taryfach opłat i prowizji bankowych. To, co wymieniliśmy powyżej, to tylko przykład kilku ostatnich zmian.

Jeżeli nie chcecie być zaskoczeni zmianami w taryfach (zwiększeniem opłat bankowych lub wprowadzeniem nowych), to Kontomierz ma na to bardzo wygodne rozwiązanie. A nawet kilka.

Alert o opłatach

Kontomierz może wysłać Wam alert (zarówno wewnątrz aplikacji jak i na mail) za każdym razem, gdy importowany bank naliczy Wam jakąkolwiek opłatę – czyli w momencie, gdy w historii transakcji pojawi się taka oznaczona kategorią „opłaty i prowizje bankowe”.

To ustawienie możecie włączyć/wyłączyć/zmienić klikając na dymek alertów przy nazwie konta (prawy górny róg) a następnie wybierając „ustawienia”.

Wyszukiwarka transakcji

Jeżeli chcecie odfiltrować opłaty bankowe z danego okresu, wystarczy zadać odpowiednie pytanie w wyszukiwarce transakcji.

Przy okazji Kontomierz wyświetli podsumowanie wydatków poniesionych w związku z wyszukanymi transakcjami.

Przeszukiwanie po kategoriach

 

Trzecia droga, to odszukanie opłat i prowizji bankowych w drzewku kategorii. Domyślnie znajduje się ona w grupie „Rachunki i media”.

--

Oczywiście, te wszystkie rozwiązania dzieją się „po fakcie” – czyli w momencie, w którym bank już daną opłatę naliczył. Ale to i tak dużo lepsza sytuacja od tej, kiedy logując się na zapomniane i nieużywane od miesięcy konto widzimy kilkudziesięciozłotowy debet (+ możliwe kary za zejście poniżej 0 zł w saldzie rachunku).

Dla tych, którzy absolutnie nie chcą pozwolić na naliczenie żadnej opłaty, pozostaje bieżące śledzenie komunikatów banków. Najprostsze rozwiązanie, to logować się na swój rachunek co najmniej raz w miesiącu i sprawdzać wiadomości przychodzące od banku.

Fot. Flickr/401(K) 2013


dodaj własny »

84 komentarze czytelników

 1. tofik

  po 28 maja trzeba niestety uciekać z bgż

  8 maja 2013 23:38

 2. Anonim

  A kiedy konfiskaty jak na Cyprze?

  19 maja 2013 08:17

 3. comprar seguidores instagram

  I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.

  28 listopada 2015 14:55

 4. sms

  I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

  2 grudnia 2015 13:32

 5. despachos abogados malaga

  This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.

  3 grudnia 2015 11:57

 6. reservar caminito del rey

  This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post.

  3 grudnia 2015 13:37

 7. reforma piso malaga

  I read that Post and got it fine and informative.

  4 grudnia 2015 08:39

 8. drone makassar

  Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.

  5 grudnia 2015 10:52

 9. bbc typing dance mat level 1

  Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.

  5 grudnia 2015 11:00

 10. The Instant Switch

  This program will shows you about how you how thinking positive will energetically align you with what it is you want.
  It begins with these three simple,quick and easy methods.

  7 grudnia 2015 17:19

 11. beard oils

  This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work

  8 grudnia 2015 15:34

 12. review

  Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

  9 grudnia 2015 09:24

 13. laevehiclerental

  It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

  10 grudnia 2015 08:24

 14. laevehiclerental

  It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.

  10 grudnia 2015 08:24

 15. The Instant Switch Review

  This program is an easy, super-effective way to heal the wounds
  that are keeping you from attracting your soul mate techniques you can do in minutes as little as 60 seconds whenever you have a spare moment.

  10 grudnia 2015 13:10

 16. sencha

  Excellent website you have here, so much cool information!..

  10 grudnia 2015 15:21

 17. How to Exit A List on Twitter

  Many of you are wondering how is it possible to practice clairvoyance online with internet. How then could unfold a session of clairvoyance online

  11 grudnia 2015 02:37

 18. locksmith miami

  Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.

  12 grudnia 2015 10:26

 19. romani din tara galilor

  Your website is really cool and this is a great inspiring article.

  12 grudnia 2015 13:22

 20. homeowners insurance rates by zip code

  Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can’t wait to read lots of your posts.

  13 grudnia 2015 09:09

 21. low cost auto

  I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..

  14 grudnia 2015 16:45

 22. กำจัดปลวก

  Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.

  16 grudnia 2015 11:55

 23. mleko nan ulewanie

  Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points!

  17 grudnia 2015 07:00

 24. mleko nan pro ha 1 opinie

  Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.

  17 grudnia 2015 09:16

 25. szklo w nestle

  You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!

  17 grudnia 2015 10:53

 26. mom w sloiczkach

  I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.

  17 grudnia 2015 13:14

 27. VO Genesis Review

  This program enables you to become an in-demand voice over artist with ease. ranging from the plain old auditions to your own marketing efforts.
  The latter shows you what you need to do to be able to ask, and receive correspondingly, the rates you REALLY and should deserve.

  17 grudnia 2015 15:16

 28. romani din uk

  This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,

  18 grudnia 2015 11:20

 29. reinigungsfirma

  Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..

  18 grudnia 2015 12:30

 30. payday loans new orleans

  Hi there, I found your blog via Google while searching for such kinda informative post and your post looks very interesting for me.

  19 grudnia 2015 10:13

 31. subway surfers hack

  I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will post a link to this page on my blog.

  21 grudnia 2015 12:33

 32. fridge repairs croydon

  I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site.

  21 grudnia 2015 13:24

 33. mom w słoiczkach

  it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know.

  22 grudnia 2015 14:11

 34. słoiczki gerber

  I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.

  22 grudnia 2015 16:24

 35. ​mleko nan ulewanie

  Great photos are you using the 60 mm? Any tips for getting shots like this amazing body of work in photography.

  23 grudnia 2015 13:21

 36. ​słoiczki gerber

  It's a good post .. keep posting and updating information.

  23 grudnia 2015 15:49

 37. lettre en bois

  This is a wonderful article. These type of articles keeps the users interest in the website.

  24 grudnia 2015 06:29

 38. mom w gerber

  Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject.

  24 grudnia 2015 10:42

 39. Fundraising platform in India

  We are really grateful for your blog post. Great work !!

  24 grudnia 2015 11:31

 40. romani in united kingdom

  Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.

  25 grudnia 2015 07:24

 41. anunturi londra 

  Thank you for taking the time to publish this information very useful!

  25 grudnia 2015 10:55

 42. anunturi romani anglia

  This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.

  26 grudnia 2015 08:39

 43. COSMIC ORDERING SECRETS

  Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative.

  28 grudnia 2015 15:50

 44. tempurpedic simplicity reviews

  Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing...

  30 grudnia 2015 12:37

 45. blue wizard

  Thank you for the information success always

  regards

  Blue Wizard

  Blue Wizard cair

  Blue Wizard asli

  Blue Wizard alami

  Blue Wizard ampuh

  Perangsang Blue Wizard

  Perangsang Blue Wizard cair

  Perangsang Blue Wizard asli

  Perangsang Blue Wizard alami

  Perangsang Blue Wizard ampuh

  Obat Perangsang Blue Wizard

  Obat Perangsang Blue Wizard asli

  Obat Perangsang Blue Wizard cair

  Obat Perangsang Blue Wizard alami

  Obat Perangsang Blue Wizard ampuh

  Obat Perangsang wanita Blue Wizard

  Obat Perangsang wanita Blue Wizard asli

  Obat Perangsang wanita Blue Wizard alami

  Obat Perangsang wanita Blue Wizard cair

  30 grudnia 2015 17:19

 46. www.titleloaninlosangeles.com

  Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.

  31 grudnia 2015 13:04

 47. Holiday Palace

  I found this much informative, as to what I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up.

  3 stycznia 2016 13:38

 48. Delaware Real Estate

  I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.

  4 stycznia 2016 10:13

 49. บาคาร่า

  I agree with your blog and i will be back to check it more in the future so please keep up your work. michael kors outleti love your content & the way that you write.

  5 stycznia 2016 09:17

 50. scar cream

  i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me.

  6 stycznia 2016 08:14

 51. เสือมังกร

  Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post....

  6 stycznia 2016 08:44

 52. แทงบอล

  Hi there! Nice post! Please tell us when I will see a follow up!

  6 stycznia 2016 10:08

 53. MAXBET

  I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.

  6 stycznia 2016 14:37

 54. Limo Service CT

  This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.

  12 stycznia 2016 13:04

 55. laevehiclerental

  I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight.
  http://laevehiclerental.co.uk

  1 lutego 2016 13:01

 56. SA

  based on a protocol normally taught only to already­successful high performers it works no matter where you might feel you are in your life right now.

  In fact, the further you are from your goals, the better it may work for you.

  http://groupspaces.com/TheAmazingYouReview/pages/the-amazing-you-review-by-marion-neubronner-pdf-free-download

  6 lutego 2016 12:59

 57. sami

  Through the steps to literally reshape your brain so these 7 habits just pour out of you. So naturally,
  the first thing you need for your millionaire mental upgrade, are the 7 key thoughts, habits and attitudes they have. Using this program, you will be magnetically pulled towards the wealth you've always wanted.
  http://groupspaces.com/MillionairesBrainAcademy/pages/the-millionaires-brain-academy-review

  17 lutego 2016 11:15

 58. Anonim

  jual obat telat bulan

  obat telat bulan

  harga obat cytotec

  harga cytotec

  cytotec

  jual cytotec

  obat cytotec

  jual obat cytotec

  cytotec asli

  obat cytotec asli

  jual cytotec asli

  17 lutego 2016 13:33

 59. AnonimFDG

  Through the steps to literally reshape your brain so these 7 habits just pour out of you. So naturally,
  the first thing you need for your millionaire mental upgrade, are the 7 key thoughts, habits and attitudes they have. Using this program, you will be magnetically pulled towards the wealth you've always wanted.
  http://millionairesbrainacademyreview.com

  29 lutego 2016 15:34

 60. fadsf

  Rocky Handsome Box Office Total Collection Fan Box Office Collection

  10 marca 2016 12:58

 61. Ishan

  Apartments in Gurgaon http://www.gurgaonapartmentsforrent.com

  Camping Around Delhi http://resorts.neardelhi.in/camping-around-delhi.html

  Picnic Spots near Delhi http://resorts.neardelhi.in/picnic-spots.html

  12 marca 2016 11:09

 62. Anonim

  The rattling early aid you place to increment forthwith you organisation for your own paleo grub E-book is the access to figure withdraw incentive.
  The honours one is a strategized pre-planned 10 period sustenance mean which is aimed at improving your diet, and if you are the fat one
  as substantially.

  12 marca 2016 14:44

 63. Anonim

  A mega drought had already occurred almost 1000 years back that has destroyed America. A chaos could arrive again and to stop it,
  Gilmore researched on a survival product. World War Water is a designed guide with proven strategies to survive the 100 year long drought
  that is expected to arrive and affect several nations.
  http://worldwarwaterreview.com

  15 marca 2016 13:01

 64. Anonim

  is a programme to tackle the place. Reconstruct Irrecoverable Fuzz System, which is the soul solvent for men and women to regrow their whisker
  naturally. It is a recently released protocol for as you could wait, restoring enation growing for men and women who bang missing fuzz to balding.
  http://therestorelosthairreview.com

  19 marca 2016 22:08

 65. Anonim

  This thought enables you to transmute an in-demand vocalization over artist with ease. ranging from the earth old auditions to your own marketing efforts.
  The latter shows you what you pauperization to do to be healthy to ask, and receive correspondingly, the rates you Rattling and should merit.
  http://thememoryguardprogramreview.com

  21 marca 2016 15:48

 66. dasdasd

  You're very smart writer and look forward for more entertaining times reading here. This post you have made here could not be written any better. obat pelangsing fruit plant

  31 marca 2016 19:25

 67. Anonim

  program that specifically boost your body’s natural fat burning hormones,and capitalize the hormonal
  shift that happens in your body after you will never find a groundbreaking, cutting edge template
  https://www.reddit.com/r/theFlatBellyOvernight/comments/4ba4k8/flat_belly_overnight_trick_review_program_scam_or

  19 kwietnia 2016 13:32

 68. jackman

  is specially premeditated workbook which demonstrates how to create your environment and day account with your healing see to win your desires.
  Genuine Ink for Canon MG5650 printer http://www.crc-tasktron.co.uk/index.php?app=ecom&ns=prodshow&ref=551special

  23 kwietnia 2016 10:14

 69. Anonim

  Then I came across WDC, actually all thanks to a loyal customer whom I'm good friends with. I've been confiding in him about the state of the restaurant, and one day he just emailed me this link. http://opulenceforlifeprogram.com

  7 maja 2016 19:21

 70. angel investor india

  Thank you, I've been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far.
  http://enablersinvestment.yolasite.com

  6 czerwca 2016 14:50

 71. Angel Investor in India

  This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this.
  https://penzu.com/public/431b44d6

  8 czerwca 2016 08:44

 72. High Pagerank Backlinks

  You have a very inspiring way of exploring and sharing your thoughts. It is very uncommon nowadays, lots of sites and blogs having copy pasted or rewritten info.High Pagerank Backlinks

  14 czerwca 2016 10:38

 73. Anonim

  This method is the easiest, fastest and easiest way that had never been open to make a daily, weekly and monthly fortune on the Net. To use this grouping, you
  do not yet change to be an skilled in the art to be able to get advantage.
  http://ucashacademyreview.com

  17 czerwca 2016 00:48

 74. Anonim

  Galore grouping in all parts of the experience time worsen from conjoint pain due to the sick lifestyle. Since cut painfulness can become in any object of your embody, it gift be sagacious for you to help it adequately.
  http://myjointpainreliefcodesreview.com

  27 czerwca 2016 17:15

 75. Anonim

  It might be a complete waste of time scripting this evaluation anyway. However we think in the vigour of sharing a treasure we’ve determined. So it will only be reasonable that we tell you about it.
  http://theawakenedsourcereviews.com

  4 lipca 2016 22:35

 76. Anonim

  I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
  cpa texas

  20 lipca 2016 12:08

 77. Anonim

  It has serving recitation to meliorate your assemblage carvings techniques with maneuver by length instructions to make your own CNC Ride and creator has named it as Fashionable Saw. Plain a teentsy kid can morphology this Dashing Saw really easily by theirown.
  http://diysmartsawreview.com

  21 lipca 2016 12:42

 78. Anonim

  numpam Lapak Kami Menjual Macam - Macam Obat Bius Ampuh Jika Anda Minat Silakan Order

  Obat Bius

  Obat Bius Cair

  Obat Tidur

  Obat Tidur Cair

  10 sierpnia 2016 22:01

 79. Anonim

  We are looking for the best video podcast designer.
  http://tubeloomreview.com

  27 sierpnia 2016 13:25

 80. Anonim

  The e-book specializes in delivering know-how on how the battery works, even as additionally providing ways on how you can repair it.
  http://ezbatteryreconditioning.strikingly.com

  1 września 2016 23:05

 81. Anonim

  learn lesson daily and at the finish of each and every lesson, there is a quite simple system to go through as a way to spark off this lesson.
  http://teslacodesecretsreview.strikingly.com

  10 października 2016 18:30

 82. Anonim

  This program discussing some excessive­level scientific concepts together with quantum physics and brain anatomy.
  http://teslacodesecretsreview.com

  11 października 2016 13:05

 83. Anonim

  Se trata de un nuevo programa que le da acceso a la grasa del vientre secreto de pérdida de peso mejor guardado.
  http://vientredelanochealamanana.strikingly.com

  30 października 2016 19:53

 84. Anonim

  contiene tres productos principales, incluyendo secuencias de aplanamiento del vientre de 3 minutos, plantillas de Done para usted y plantillas.
  http://vientredelanochealamanana.com

  13 listopada 2016 11:23

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce dotyczącej cookies