Zaciągając pożyczkę do 80 tysięcy złotych w banku lub firmie pożyczkowej zawieramy z mocy prawa umowę o kredyt konsumencki. Dzięki temu korzystamy z szeregu uprawnień, których znajomość może uratować nas przed ponoszeniem bardzo wysokich kosztów szybkich pożyczek. Poniżej znajdziecie opis podstawowych praw przysługujących zadłużającemu się konsumentowi.

Poniżej opisanych praw nie stosuje się do kredytów udzielanych bez oprocentowania – np. rat 0% na sprzęt RTV czy AGD. Co jednak istotne kredyt taki nie może być obarczony żadnymi dodatkowymi opłatami – w innym przypadku będzie to kredyt konsumencki.

Informacje w umowie

W umowie o kredyt konsumencki muszą się znaleźć informacje dot. wysokości kredytu, terminu spłaty rat, a także wszystkie koszty kredytu: oprocentowanie (nominalne i rzeczywiste), prowizje, ubezpieczenia itp. Jeżeli kredyt jest zaciągany na nabycie rzeczy lub usługi, to w umowie musi znaleźć się jej opis.

Jeżeli umowa nie zostaje od razu wydana kredytobiorcy, to musi on otrzymać egzemplarz niepodpisany – z treścią odpowiadającą właściwej umowie. Podpisany egzemplarz umowy kredytowej musi zostać dostarczony kredytobiorcy najpóźniej w ciągu 7 dni od jej zawarcia.

Limity kosztów

Łączna kwota wszystkich opłat i prowizji nie może przekraczać 5% udzielonego kredytu. Do kwoty tej nie wlicza się jednak kosztów ubezpieczenia.

Niespełnienie powyższych wymagań powoduje, że kredytobiorca nie musi spłacać odsetek ani innych opłat od kredytu, a zobowiązany jest jedynie do zwrotu kapitału pożyczki oraz kosztów ew. ubezpieczenia.

Spłata przed terminem

Klient ma prawo spłacić kredyt przed terminem. W takim wypadku jest zobowiązany poinformować o zamiarze wcześniejszej spłaty na 3 dni przed jej dokonaniem. Za wcześniejszą spłatę nie jest dozwolone pobieranie dodatkowych opłat.

Jeżeli wcześniejsza spłata dotyczy kredytu oprocentowanego, to klient nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu. W przypadku kredytu nieoprocentowanego  konsument ma prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

Rozliczenie kredytu musi nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania spłaty.

Odstąpienie od kredytu

Konsument ma prawo odstąpić od umowy kredytu w ciągu 10 dni bez podania przyczyn. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała informacji o możliwości odstąpienia, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przy zawarciu umowy kredytodawca jest zobowiązany wręczyć kredytobiorcy gotowy formularz odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, gdy oprócz złożenia formularza odstąpienia, kredytodawcy zostanie zwrócona wypłacona wcześniej kwota pożyczki. Konsument otrzymuje przy odstąpieniu zwrot wszystkich poniesionych kosztów, za wyjątkiem opłaty przygotowawczej, która jest bezzwrotna.

Reklamy kredytów

W ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających jakiekolwiek dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego kredytodawca jest zobowiązany podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wyliczoną od całkowitego kosztu kredytu.

Pomoc

W przypadku wątpliwości związanych z postępowaniem banku lub firmy pożyczkowej można zgłaszać się do miejskich lub gminnych rzeczników konsumentów, którzy bezpłatnie udzielają pomocy w zakresie ochrony praw klienta.


0 komentarze czytelników

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.