Dane Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają, że sytuacja banków działających w Polsce jest bardzo stabilna. Nowa polityka kredytowa, spadek zatrudnienia i liczby oddziałów przełożyły się na wyższą efektywność i niemal 20 proc. wzrost zysku netto. To najważniejsze konkluzje płynące z raportu, który podsumowuje pierwszy kwartał bieżącego roku na rynku finansowym.

Spadek zatrudnienia w całym sektorze bankowym (banki komercyjne, spółdzielcze i oddziały zagraniczne) w porównaniu z marcem 2009 nieznacznie przekroczył 3 proc. Spadkowa tendencja utrzymywała się w bankach komercyjnych jeszcze w pierwszym kwartale br. Podczas, gdy banki spółdzielcze zwiększyły zatrudnienie o 2,7 proc., w bankach komercyjnych zlikwidowano co dwudziesty etat. Łącznie na koniec marca 2010 w bankach pracowało około 175 tys. ludzi.

W tym samym czasie liczba oddziałów ogółem wzrosła co prawda o 0,5 proc., ale zawdzięczamy to tylko bankom spółdzielczym. Banki komercyjne zmniejszyły liczbę placówek o 1,7 proc., a pod nóż poszły oddziały nierentowne, otwierane w czasie wielkiego bumu w ostatnich latach.

Pomimo tego, że ostatni rok przyniósł spadek liczby placówek banków komercyjnych, to jednak pierwszy kwartał 2010 pokazuje, że... bankowcy znowu stawiają na nowe punkty. Tylko w okresie od stycznia do marca powstało kilkadziesiąt nowych oddziałów, ale jeszcze trochę brakuje, by powrócić do stanu sprzed roku. Łącznie na koniec marca mieliśmy w Polsce niemal 14,5 tys. placówek bankowych.

Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy nasze oszczędności w bankach zwiększyły swoją wartość. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o przeszło 9 proc., a przedsiębiorstw aż o 12 proc. Na koniec marca 2010 trzymaliśmy w bankach już niemal 550 mld zł oszczędności, ale przyrost depozytów osób prywatnych był w pierwszym kwartale br. wolniejszy, co wiązało się z obniżeniem oprocentowania lokat.

Pomimo zapewnień banków nie wzrosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw. W ciągu roku saldo udzielonych w tym segmencie kredytów spadło o przeszło 7 proc. W tym samym czasie saldo kredytowe osób fizycznych przyrosło o ponad 16 proc. W tej drugiej grupie klientów rosły jednak przede wszystkim kredyty hipoteczne, a trudniejsza dostępność kredytów gotówkowych spowodowała, że ich saldo w porównaniu z latami poprzednimi rosło znacząco wolniej.

Ciekawie wygląda też zestawienie kredytów hipotecznych dla osób fizycznych w rozbiciu na poszczególne waluty. Jeszcze w marcu rok temu kredyty walutowe stanowiły niemal ¾ wszystkich udzielonych. Po roku, gdy na kredyty w walucie innej niż PLN mogli liczyć tylko naprawdę dobrze zarabiający, udział kredytów złotowych wzrósł z 29 do 36 proc. Spadek salda kredytów walutowych to poza polityką banków, także efekt umocnienia się złotówki.

Niepokojąco wygląda statystyka kredytów spłacanych z opóźnieniem. W sektorze gospodarstw domowych jest to już 6,5 proc. kredytów (wzrost z 4,38 proc.), a wśród przedsiębiorstw niemal 11 proc. w porównaniu z niespełna 8 proc. wskaźnikiem pod koniec I kwartału ubiegłego roku. Rezerwy tworzone na złe kredyty były nieznacznie wyższe niż po trzech miesiącach roku 2009.

Poprawie uległ natomiast współczynnik wypłacalności, który dla sektora wzrósł o 3 punkty procentowe – z 11,1 do 14,1 proc. W tym momencie wszystkie banki w Polsce spełniają prawny wymóg posiadania współczynnika wypłacalności na poziomie przynajmniej 8 proc.

Ograniczenie kosztów, zaostrzenie polityki kredytowej przy jednoczesnym wzroście salda depozytów przyniosło znaczącą poprawę wyników finansowych banków. Zysk netto sektora za pierwsze trzy miesiące br. wzrósł do przeszło 2,5 mld zł, czyli o przeszło 18,5 proc. Szeroko opisywany kryzys w Grecji nie odbija się negatywnie na kondycji naszych banków, a to powoduje, że możemy czuć się pewnie wpłacając na lokatę kolejne środki.


0 komentarze czytelników

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.