Filtrowanie wszystkich postów po tagu "kredyty." Wyczyść filtr

Jak otrzymać kredyt studencki?

Kredyt studencki to jedna z najtańszych możliwości pożyczenia pieniędzy w banku. Część odsetek finansuje państwo, a dodatkowo możliwa jest nawet kilkuletnia karencja w spłacie.

Aby otrzymać kredyt studencki należy spełnić kilka podstawowych wymogów:
- rozpocząć studia przed ukończeniem 25. roku życia (bez względu na rodzaj uczelni i tryb studiów)
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
- przedstawić zabezpieczenie spłaty kredytu
- udokumentować dochód na osobę w rodzinie

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być złożenie weksla in blanco, wskazanie poręczyciela, a także inne formy, które akceptuje bank, w którym staramy się o kredyt studencki. Istnieje także możliwość, by poręczycielem był Bank Gospodarstwa Krajowego. Opcja taka jest dostępna dla studentów którzy wychowywali się w rodzinie zastępczej, byli umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, a także tych którzy udokumentują niskie dochody.

Udokumentowanie dochodu polega na złożeniu dokumentów, określających dochody podatkowe za rok ubiegły, potwierdzone przez urząd skarbowy. Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto co roku ustalana jest kwota maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2008/09 było to 2800 zł.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, a wypłacany maksymalnie przez 6 lat Pieniądze trafiają do studenta w ratach, przez 10 miesięcy w roku akademickim. Miesięczna rata wynosi 400 lub 600 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Oprocentowanie kredytu wynosi połowę stopy redyskontowej NBP (na dzisiaj 1,9%).

Kredytów studenckich udziela aktualnie 5 banków:
- PKO BP SA
- Pekao SA
- Bank Polskiej Spółdzielczości SA
- Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
- Mazowiecki Bank Regionalny SA

Wnioski o kredyt składa się bezpośrednio w jednym z banków od 1 października do 15 listopada. Następnie po każdym semestrze należy udokumentować kontynuowanie studiów.

Wszystko zależy od tego, dlaczego nie wystarcza pieniędzy na spłatę kredytu. Jeżeli jest to jednorazowa sytuacja, związana np. z dużymi nieprzewidzianymi wydatkami na inne cele, to warto spróbować pożyczyć pieniądze od rodziny czy przyjaciół. Jeżeli straciłeś pracę i sytuacja może potrwać kilka miesięcy – lepiej od razu poinformować o tym bank.

Gdy już wiesz, że nie wystarczy Ci pieniędzy na zapłacenie rat w dłuższym okresie, należy podjąć szybkie działania. Przede wszystkim nie warto czekać, aż to bank zwróci się do Ciebie. Kiedy upłynie termin płatności raty, Twoja sytuacja w rozmowach z bankiem będzie mniej korzystna.

Wiele banków oferuje możliwość czasowej karencji na spłatę rat (samego kapitału lub także odsetek). Dotyczy to głównie kredytów hipotecznych, ale czasami także gotówkowych. Rozwiązaniem może być wydłużenie okresu spłaty – zwiększy się wtedy koszt kredytu, ale miesięczna rata powinna być niższa. W niektórych przypadkach bank może zażądać dodatkowych zabezpieczeń (może być to zarówno poręczyciel jak i nieruchomość).

Ubezpieczenia niektórych kredytów obejmują możliwość spłacenia kilku rat przez ubezpieczyciela, w przypadku utraty pracy lub nieszczęśliwego wypadku. Warto przeanalizować warunki ubezpieczenia pod tym kątem. W przypadku kredytów hipotecznych do końca 2010 roku można skorzystać z pomocy państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę”.

Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i domagać się całości środków od razu, w postępowaniu sądowym i komorniczym. W takiej sytuacji o ugodę będzie już bardzo trudno. Ryzyko wystąpienia problemów ze spłata można ograniczyć już w momencie zaciągania kredytu, analizując czy na pewno będzie stać nas na jego spłatę, także w przyszłości.

Jednym z antykryzysowych działań w Polsce było przyjęcie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

W ramach ustawy kredytobiorca, który utracił pracę po 1 lipca 2008 roku może liczyć na otrzymanie od państwa zwrotnej pomocy w wysokości maksymalnie 14 400 zł. Pieniądze te mogą być przeznaczone tylko na spłatę kredytu mieszkaniowego i trafiają bezpośrednio do banku kredytobiorcy.

Kredytobiorca, który chciałby skorzystać z takiej pomocy musi spełniać następujące wymagania:
- utracił pracę po 1 lipca 2008 roku
- posiada status bezrobotnego, a w chwili rejestracji zostało mu przyznane prawo do zasiłku
- nie może posiadać ani wynajmować innego mieszkania lub domu

Co ważne, aby skorzystać z programu utrata pracy nie mogła nastąpić w wyniku wypowiedzenia pracownika lub zwolnienia dyscyplinarnego. Jako utratę pracy rozumie się także zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Maksymalna miesięczna pomoc wynosi 1 200 zł, a jeżeli rata kredytu jest wyższa, to resztę kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni. Aby skorzystać z pomocy, umowa kredytowa nie może być wypowiedziana.

Pomoc jest nieoprocentowana, a jej zwrot następuje w 96 ratach. Pierwsza jest płatna po dwóch latach od zakończenia otrzymywania wsparcia. Jak łatwo policzyć, jeśli otrzymamy kwotę 14 400 zł, miesięczna rata wyniesie 150 zł.

Wnioski o pomoc można składać tylko do 31 grudnia 2010 roku w urzędzie pracy, w którym kredytobiorca jest zarejestrowany jako bezrobotny. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z banku o walucie kredytu oraz wysokości kolejnych 12 rat.

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.