Filtrowanie wszystkich postów po tagu "porady finansowe." Wyczyść filtr

Zaciągając pożyczkę do 80 tysięcy złotych w banku lub firmie pożyczkowej zawieramy z mocy prawa umowę o kredyt konsumencki. Dzięki temu korzystamy z szeregu uprawnień, których znajomość może uratować nas przed ponoszeniem bardzo wysokich kosztów szybkich pożyczek. Poniżej znajdziecie opis podstawowych praw przysługujących zadłużającemu się konsumentowi.

Poniżej opisanych praw nie stosuje się do kredytów udzielanych bez oprocentowania – np. rat 0% na sprzęt RTV czy AGD. Co jednak istotne kredyt taki nie może być obarczony żadnymi dodatkowymi opłatami – w innym przypadku będzie to kredyt konsumencki.

Informacje w umowie

W umowie o kredyt konsumencki muszą się znaleźć informacje dot. wysokości kredytu, terminu spłaty rat, a także wszystkie koszty kredytu: oprocentowanie (nominalne i rzeczywiste), prowizje, ubezpieczenia itp. Jeżeli kredyt jest zaciągany na nabycie rzeczy lub usługi, to w umowie musi znaleźć się jej opis.

Jeżeli umowa nie zostaje od razu wydana kredytobiorcy, to musi on otrzymać egzemplarz niepodpisany – z treścią odpowiadającą właściwej umowie. Podpisany egzemplarz umowy kredytowej musi zostać dostarczony kredytobiorcy najpóźniej w ciągu 7 dni od jej zawarcia.

Limity kosztów

Łączna kwota wszystkich opłat i prowizji nie może przekraczać 5% udzielonego kredytu. Do kwoty tej nie wlicza się jednak kosztów ubezpieczenia.

Niespełnienie powyższych wymagań powoduje, że kredytobiorca nie musi spłacać odsetek ani innych opłat od kredytu, a zobowiązany jest jedynie do zwrotu kapitału pożyczki oraz kosztów ew. ubezpieczenia.

Spłata przed terminem

Klient ma prawo spłacić kredyt przed terminem. W takim wypadku jest zobowiązany poinformować o zamiarze wcześniejszej spłaty na 3 dni przed jej dokonaniem. Za wcześniejszą spłatę nie jest dozwolone pobieranie dodatkowych opłat.

Jeżeli wcześniejsza spłata dotyczy kredytu oprocentowanego, to klient nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu. W przypadku kredytu nieoprocentowanego  konsument ma prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.

Rozliczenie kredytu musi nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania spłaty.

Odstąpienie od kredytu

Konsument ma prawo odstąpić od umowy kredytu w ciągu 10 dni bez podania przyczyn. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała informacji o możliwości odstąpienia, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przy zawarciu umowy kredytodawca jest zobowiązany wręczyć kredytobiorcy gotowy formularz odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, gdy oprócz złożenia formularza odstąpienia, kredytodawcy zostanie zwrócona wypłacona wcześniej kwota pożyczki. Konsument otrzymuje przy odstąpieniu zwrot wszystkich poniesionych kosztów, za wyjątkiem opłaty przygotowawczej, która jest bezzwrotna.

Reklamy kredytów

W ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających jakiekolwiek dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego kredytodawca jest zobowiązany podawać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wyliczoną od całkowitego kosztu kredytu.

Pomoc

W przypadku wątpliwości związanych z postępowaniem banku lub firmy pożyczkowej można zgłaszać się do miejskich lub gminnych rzeczników konsumentów, którzy bezpłatnie udzielają pomocy w zakresie ochrony praw klienta.

Ogólne Zmiany w programie "Rodzina na swoim"

Wczoraj pisałem o tym jakie są zasady programu „Rodzina na swoim”, dzisiaj opiszę jego prawdopodobny nowy kształt. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało założenia do ustawy, która od nowego roku diametralnie zmieni system dopłat do kredytów mieszkaniowych. Z jednej strony spełnionych zostanie wiele postulatów kredytobiorców, a z drugiej rozpocznie się stopniowe wygaszanie programu.

Zmiany zostaną przeprowadzone w trzech etapach. Pierwszy z nich rozpocznie się z początkiem przyszłego roku. Zmiana, która ucieszy wiele osób, to włączenie do programu osób niebędących w związku małżeńskim oraz nie wychowujących dzieci – czyli nie tylko singli, ale w praktyce także osób żyjących w nieformalnych związkach.

Dotychczasowe zasady, które umożliwiały skorzystanie z pomocy państwa tylko małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci były krytykowane, a projektowane zmiany mają wspierać... przyrost naturalny. Jak wykazały badania przeprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury, brak własnego mieszkania to istotna przeszkoda przy planowaniu potomstwa.

W przypadku osób tworzących tzw. jednoosobowe gospodarstwa domowe maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości wyniesie 50 mkw. Większe metraże nie będą mogły być objęte dofinansowaniem. Co ciekawe wielkość powierzchni kalkulacyjnej wyniesie dla takich osób 30 mkw, a to oznacza, że przy kupowaniu większego mieszkania skorzystamy tylko z części dopłat. Przykładowo dla mieszkania o powierzchni 50 mkw. będzie to 60 proc. dopłat.

Istotne będą także zmiany w limitach cenowo-kosztowych określanych przez Ministerstwo Infrastruktury. W większości przypadków zostaną obniżone, ale zwiększą się prawdopodobnie w byłych miastach wojewódzkich oraz gminach ościennych byłych i obecnych stolic województw. Oznacza to urealnienie maksymalnych stawek za metr kwadratowy w wielu miejscach, ale generalnie będzie to oznaczało zmniejszenie liczby mieszkań dostępnych w programie.

Ostatnią z ważnych zmian, które będą obowiązywać już od 1 stycznia 2011 to wprowadzenie górnego limitu wieku, uprawniającego do skorzystania z programu. Wiek najstarszego kredytobiorcy nie będzie mógł być w chwili podpisywania umowy wyższy niż 35 lat, a jak szacuje Ministerstwo Infrastruktury będzie to oznaczało zmniejszenie akcji kredytowej w ramach „Rodziny na swoim” o 25 proc.

Wielka rewolucja nastąpi pół roku później – od 1 lipca 2011 roku z udziału w programie zostaną wyłączone nieruchomości z rynku wtórnego, a dzisiaj takie transakcje stanowią większość ogółu. Oznacza to, że w grę będą wchodziły tylko budowane samodzielnie domy lub mieszkania deweloperskie. To także zmniejszy pulę dostępnych w programie nieruchomości.

Ostatnie wnioski o udział w programie „Rodzina na swoim” będą przyjmowane 31 grudnia 2012 roku. Dopłaty będą przekazywane 8 lat dłużej – do roku 2020. Oznacza to, że za nieco ponad 2,5 roku program zostanie wygaszony. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że państwo nadal będzie wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego, ale nacisk zostanie położony na tanie budownictwo czynszowe.

Ogólne Program "Rodzina na swoim"

Program „Rodzina na swoim” to państwowe dopłaty do kredytów hipotecznych dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Z udziału w programie wyłączone są osoby, które posiadają już dom lub mieszkanie. Wynajmujący oraz posiadacze spółdzielczego prawa lokatorskiego mogą skorzystać z dopłat pod warunkiem wypowiedzenia umowy lub zrzeczenia się lokalu.

Państwo w ramach programu spłaca przez 8 lat połowę odsetek od kredytu. Niestety kwota ta nie jest wyliczana dla każdej umowy kredytowej z osobna, ale przyjęte jest założenie, że kredyt jest oprocentowany na 5,87%. Oznacza to, że dla droższych kredytów udział państwa w spłacie będzie proporcjonalnie mniejszy.

Kredyt z dopłatami może być przeznaczony na zakup mieszkania, domu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Możliwe jest także finansowanie w ten sposób budowy domu, adaptacji lokalu czy wkładu budowlanego. Tutaj jednak także obowiązują pewne obostrzenia, dotyczące przede wszystkim metrażu oraz ceny kupowanej nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa kredytowanego mieszkania nie może przekraczać 75 mkw., a domu 140 mkw. Zmieszczenie się w tych limitach nie oznacza jednak, że skorzystamy z całości przysługujących dopłat. Jeżeli powierzchnia mieszkania przekracza 50 mkw., a domu 70 (!) mkw. to wysokość dopłat będzie proporcjonalnie zmniejszona. Zatem dla domu o powierzchni 75 mkw. skorzystamy z 2/3 dopłat, a dla domu o powierzchni 140 mkw. otrzymamy tylko połowę wsparcia.

Innym ważnym limitem jest cena nabywanego domu czy mieszkania. Aby sprawdzić czy wartość nieruchomości mieści się w ustawowych widełkach wystarczy przemnożyć jej wielkość przez wskaźnik przeliczeniowy. Ich wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych miastach i województwach. Przykładowo we Wrocławiu jest to obecnie 6724,90 zł, w Poznaniu 6902 zł, a w Warszawie 8013,88 zł. Pełną tabelę można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.

Trzeba jeszcze pamiętać, że dopłatami objęte są tylko kredyty w złotówkach na nieruchomości zlokalizowane w Polsce. Nie wchodzą więc w grę ani kredyty denominowane w walutach obcych ani zakup nieruchomości chociażby w innym kraju Unii Europejskiej.

Kredytów w ramach programu udziela kilkanaście banków w Polsce (m.in. PKO BP, Pekao SA, Millennium czy BPH).  Korzystając z dotowanego kredytu trzeba także pamiętać, że po 8 latach wysokość spłacanej raty wzrośnie, bo skończą się państwowe dopłaty. Warto się na to przygotować i odpowiednio skalkulować swój domowy budżet.

Jutro napiszę o prawdopodobnych zmianach w programie, a będą one rewolucyjne.

Ogólne Wakacje: karta czy gotówka?

Majówka dopiero się skończyła, a wielkimi krokami zbliżają się już wakacje i sezon urlopowy. Dla wielu osób oznacza to wyjazd za granicę i wątpliwości związane z wyborem: płacić kartą czy gotówką?

Wymiana w kantorze

Wydaje się, że najprościej jest po prostu pójść do kantoru i wymienić złotówki na walutę kraju do którego się wybieramy. Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady. Przede wszystkim musimy liczyć się z ryzykiem kradzieży – posiadanie przy sobie większej ilości gotówki może powodować poczucie zagrożenia i niepotrzebny na wakacjach stres.

Pojawia się także możliwość, że pieniędzy na urlopie zwyczajnie nam zabraknie. Trudno dokładnie zaplanować ile zabrać ze sobą pieniędzy, a wymiana zbyt dużej kwoty będzie miała dodatkowy minus – po powrocie wymienimy je na złotówki - z dużym prawdopodobieństwem - na gorszych warunkach. Należy także pamiętać o trudnościach z wymianą bilonu – czasami jest to bardzo drogie, a w większości przypadków po prostu niemożliwe.

Bardzo nieprzyjemna może być także sytuacja w której pieniędze za granicą skończą się nam szybciej niż planowaliśmy. Nic wielkiego nie stanie się jeżeli nie kupimy pamiątek, ale gorzej gdy musimy zapłacić za jedzenie czy hotel.

Zaletą wymiany w kantorze jest natomiast możliwość dokładniejszego zaplanowania limitu wydatków oraz ograniczenie ryzyka kursowego. Dodatkową korzyść osiągniemy jeżeli waluta kraju docelowego znacząco umocni się przed wyjazdem.

Karta płatnicza do konta

Zabierając ze sobą kartę do konta w dużym stopniu zmniejszamy ryzyko kradzieży. Nasze pieniądze będą chronione przez kod PIN, a często także dodatkowe ubezpieczenia. Posługując się plastikiem nie musimy przed wyjazdem dokładnie szacować kwoty wydatków, ale możemy w ten sposób wydać dużo więcej niż byśmy sobie tego życzyli.

Płacąc w sklepie kartą będziemy narażeni na koszty związane z przewalutowaniami. Kursy wymiany walut w bankach są zazwyczaj mniej korzystne niż w kantorach, a oprócz samej wymiany często doliczana jest także prowizja. Wypłacając pieniądze z bankomatu możemy dodatkowo zapłacić za taką operację, chociaż wiele banków prowizję za wypłatę gotówki wlicza już w kurs wymiany i nie obciąża klienta kolejnymi dopłatami.

Płacąc kartą czy wypłacając gotówkę z bankomatu musimy liczyć się z tym, że każda transakcja może być przeliczana według innego kursu. To oznacza, że nie będziemy mieli dokładnej kontroli nad wydatkami, a w przypadku dużych wahań kursów mogą występować spore różnice.

Rozwiązaniem problemu przewalutowań może być posiadanie konta walutowego wraz z kartą. W takiej sytuacji możemy zaoszczędzić sporą ilość gotówki i połączyć dwa korzystne warianty: wymiana walut w kantorze i płacenie za granicą kartą.

Pamiętajmy jednak, że nie w każdym kraju płacenie kartą jest powszechne. Problemem może być to np. w popularnym turystycznie Egipcie.

Karta kredytowa

Karta kredytowa może być za granicą szczególnie przydatna. Wiele wypożyczalni samochodów jako jeden z warunków stawia posiadanie takiego właśnie plastiku. To zabezpieczenie dla firmy, a jednocześnie dodatkowe potwierdzenie wiarygodności klienta. Podobna sytuacja może wystąpić przy rezerwowaniu biletów lotniczych czy hotelu.

Karta kredytowa może być także finansową poduszką – na wypadek większych wydatków. Kredyt zaciągnięty w ten sposób można spłacić bez odsetek zazwyczaj w ciągu kilkudziesięciu dni, a więc można to zrobić środkami z następnej wypłaty. W ten sposób można koszty wyjazdu wpisać do domowego budżetu w bardziej elastyczny sposób.

Należy jednak wystrzegać się wypłacania środków z karty kredytowej w bankomatach. Warto pamiętać o wszystkich sposobach efektywnego korzystania z karty kredytowej i stosować się do nich także na wakacjach.

Podsumowanie

Ze względu na koszty i bezpieczeństwo rekomendujemy zabranie ze sobą niedużej ilości gotówki i karty płatniczej do konta (najlepiej walutowego) z tylko taką sumą pieniędzy jaką zamierzamy wydać. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie zabranie ze sobą karty kredytowej. Ze względu na występujące w niektórych miejscach problemy z akceptacją polskich kart płatniczych zalecamy zabranie karty debetowej Visa i kredytowej MasterCard (lub odwrotnie). Posiadanie kart w dwóch systemach dodatkowo zwiększa nasze bezpieczeństwo finansowe na urlopie.

Ogólne Ile kosztuje szybka pożyczka?

Ostatnie miesiące i lata to prawdziwy wysyp prywatnych firm pożyczkowych. Oferują łatwo dostępne kredyty, bez sprawdzania w BIK-u i uciążliwych formalności weryfikacyjnych. Cena za taką usługę często jest jednak bardzo wysoka – łączne koszty pożyczek osiągają horrendalne poziomy.

Firmy udzielające tzw. chwilówek wyszły ze swoją ofertą do klientów, którym często „brakuje do pierwszego”. Kwoty pożyczek są zazwyczaj niewielkie – nie przekraczają tysiąca złotych. Do małych nie należą jednak opłaty i prowizje związane z taką operacją - często oddajemy kilkakrotnie więcej niż wcześniej otrzymaliśmy.

Należy przy tym pamiętać, że pożyczki do 80 tys. zł są objęte przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca ma więc obowiązek publikować w ofercie stopę rzeczywistej rocznej stopy procentowej. Dzięki temu łatwo można porównać koszty pożyczek w różnych firmach.

Pamiętajmy, że od umowy kredytu konsumenckiego można odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 10 dni. Jeżeli umowa była zawarta przez telefon lub internet – okres ten wydłuża się o kolejne cztery dni. W przypadku odstąpienia musimy oddać kwotę pożyczki, a jedynym kosztem będzie ew. opłata przygotowawcza.

Warto wiedzieć, że pożyczkobiorca nie może ponosić żadnych dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki. Co więcej może się on ubiegać o częściowy zwrot poniesionej składki ubezpieczeniowej. Przykładowo jeżeli pożyczka była udzielona na 6 miesięcy, a spłata całkowita nastąpiła już po miesiącu, to można starać się o zwrot kosztów ubezpieczenia za pozostałe pięć miesięcy.

Niektórych – nawet absurdalnych opłat niestety nie unikniemy. Często doliczane są prowizje za przelew, dostarczenie dokumentów czy rozpatrzenie reklamacji. Niektóre firmy wymagają zapłaty prowizji za samo złożenie wniosku – bez gwarancji otrzymania pieniędzy.

Należy wystrzegać się analizowania ofert tylko na podstawie reklam. Nierzadko pojawiają się tam niedomówienia, które wyjaśnione są dopiero w regulaminie/umowie pożyczki. Pamiętajmy, że w bankach wymaganych będzie zapewne więcej dokumentów, ale finalny koszt pożyczki może być znacząco niższy.

Bezdyskusyjnie najlepszym i dużo tańszym rozwiązaniem jest zarządzanie swoim domowym budżetem w sposób, który pozwala na odłożenie pieniędzy na nieprzewidziane wydatki. Wtedy nie trzeba się zastanawiać w której firmie pożyczyć 200 czy 500 zł – takie środki odłożone na naszym koncie gwarantują nie tylko większy spokój, ale także bardzo duże oszczędności.

Ogólne Dzisiaj ostatni dzień na złożenie PIT-a

Dzisiaj upływa termin składania rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Zostało jeszcze kilka godzin, urzędy skarbowe wydłużają pracę, a PIT-a można wysłać także pocztą lub przez internet.
 
Składając rozliczenie warto pamiętać o przysługujących ulgach podatkowych. Do najpopularniejszych należą ulga na dzieci (1102,04 zł na każde dziecko) czy ulga internetowa - maksymalnie 760 zł odliczenia od przychodu, ale nie więcej niż wyniosły faktyczne wydatki. Osoby, które honorowo oddawały krew i mają stosowne potwierdzenie mogą odliczyć także 130 zł za każdy litr krwi lub jej składników.
 
Przy okazji warto również pamiętać o możliwości odliczenia 1% od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, a te środki stanowią bardzo ważną część budżetu niejednej organizacji.
 
Dzisiaj wiele urzędów skarbowych wydłuża godziny pracy - nawet do 21. Decyzje podejmują jednak naczelnicy poszczególnych jednostek, więc nie ma tutaj ogólnej reguły w całym kraju. Informacje można znaleźć na stronach Izb Skarbowych. 
 
Na stronach Ministerstwa Finansów można wysłać PIT drogą internetową - pojawiają się jednak informacje o przeciążonych serwerach i kłopotach z tym związanych. Istotne jest także wydrukowanie urzędowego potwierdzenia odbioru, które jest dowodem złożenia PIT-a.
 
Dla wysyłających PIT pocztą istotna może być nie tylko data stempla, ale także to jaka firma dostarczy nasz list. Wiele urzędów uznaje tylko datę pieczęci Poczty Polskiej, ale już nie jej konkurentów. Spóźnienie może dużo kosztować - maksymalna grzywna wynosi przeszło 25.000 zł. 

Ogólne Ranking OFE

Od niemal 11 lat działają na polskim rynku Otwarte Fundusze Emerytalne. Szczególnie w ostatnim czasie nasiliła się dyskusja na temat ewentualnych zmian w systemie – ograniczenia wysokości wpłacanej do OFE składki czy nawet całkowitej likwidacji drugiego filara.

Nie jest jednak pewne czy jakakolwiek reforma zostanie w ogóle przeprowadzona. Warto więc przyjrzeć się wynikom inwestycyjnym Funduszy Emerytalnych i porównać wyniki naszego OFE z konkurencją. Warto pamiętać, że już w trzecim roku członkostwa zmiana funduszu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Rankingiem można się także posiłkować przy wyborze pierwszego OFE.

Stopa zwrotu z inwestycji OFE. Dane w porównaniu obejmują okres od 20 maja 1999 do 15 kwietnia 2010 roku:
 

 

 Od początku  

 Ostatnie 3 lata  Ostatni rok  
OFE Polsat  221,2%
 -0,3%  22,9%
OFE ING  213,1%  2,5%  21,5%
OFE Generali  208,0%  5,3%  20,6%
OFE Nordea  197,4%  2,7%  19,5%
OFE Warta  197,4%  1,0%  20,9%
OFE PZU  196,5%  3,6%  22,1%
OFE AXA  190,9%  4,4%  20,1%
OFE Aviva  189,0%  1,7%  21,4%
OFE Aegon  187,8%  3,8%  19,4%
OFE Bankowy  183,6%  2,6%  21,6%
OFE Amplico  182,3%  5,0%  21,5%
OFE Pekao  180,7%  1,7%  21,3%
OFE Allianz  175,4%  5,2%  19,9%
OFE Pocztylion  173,6%  3,5%  19,8%


Najlepsze rezultaty od początku działalności osiągnął OFE Polsat, ale już w ciągu ostatnich trzech lat ten fundusz miał najsłabsze wyniki inwestycyjne. Nie zmienił tego nawet fakt, że w ciągu minionych 12 miesięcy OFE Polsat ponownie pokonał wszystkich konkurentów.

Przy wyborze właściwego funduszu emerytalnego warto zwracać uwagę przede wszystkim na wyniki inwestycyjne w dłuższej perspektywie, a wyniki z krótszych okresów powinno się traktować jako wyznacznik tendencji w działaniach OFE.

Ogólne Ile będzie można zarobić na akcjach PZU?

Tysiące nowych rachunków maklerskich i zapisy na miliony akcji. Komentarze przedstawicieli biur maklerskich nie pozostawiają złudzeń – emisja akcji PZU będzie wielkim sukcesem. Na akcje największego polskiego ubezpieczyciela można się zapisywać już tylko kilka godzin.

Niemal tydzień temu pisałem o możliwych scenariuszach dla PZU, na podstawie debiutów innych dużych spółek. Dzisiaj chciałbym napisać o możliwych zyskach dla przyszłych akcjonariuszy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Dla przeprowadzenia analizy przyjąłem kilka możliwych wariantów – 5, 10, 15 lub 20% zysku w debiucie. Rachunek maklerski będzie prowadzony bezpłatnie, prowizja od zakupu wyniesie 0,19%, a od sprzedaży akcji – 0,39%. Założyłem, że naszemu hipotetycznemu inwestorowi uda się kupić pakiet 30 akcji, a ostateczna cena emisyjna będzie wynosiła 312,50 zł.

A oto jak będzie kształtował się zysk netto (już po odliczeniu wszystkich kosztów, w tym podatku) z inwestycji przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane w dniu debiutu:

 Wzrost w debiucie
 Zwrot netto z inwestycji
  Zysk netto w zł
 5 %  3,6 %  335 zł
 10 %  7,6 %  713 zł
 15 %  11,6 %  1090 zł
 20 %  15,7 %  1469 zł

Niezależnie od wariantu jest to wysoki zwrot z inwestycji, ale jak zawsze w przypadku giełdy trzeba pamiętać, że nikt nie gwarantuje osiągnięcia jakiegokolwiek zysku.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapisie warto przemyśleć wszystkie za i przeciw. Osoby nieakceptujące ryzyka w inwestowaniu nie powinny podążać za innymi – dużo lepiej sprawdza się strategia oszczędzania i inwestowania dostosowana do naszych potrzeb i możliwości.

Przedłużone zapisy kończą się dzisiaj o godzinie 24.00 (przez internet - w oddziałach zapewne kilka godzin wcześniej) -  jest więc jeszcze trochę czasu na dokonanie właściwego wyboru.

Ogólne Odwrócona hipoteka – wkrótce w Polsce?

Jest taki kredyt, którego nie trzeba spłacać. Aby go dostać nie trzeba się także wykazać zdolnością kredytową. To odwrócony kredyt hipoteczny, który niedługo powinien pojawić się w ofertach polskich banków.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wczoraj projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (z ang. reverse mortgage). To specyficzny produkt przeznaczony dla osób po 60. roku życia, mający w założeniu działać jak dodatkowa renta. Jest to rozwiązanie popularne w wielu krajach Unii Europejskiej, Australii czy Stanach Zjednoczonych.

Warunkiem otrzymania takiego kredytu jest posiadanie własnej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Bank wypłaca właścicielowi domu, mieszkania czy działki kwotę kredytu w ratach lub jednorazowo, a spłata następuje dopiero po jego śmierci. Środki pochodzą ze sprzedaży dawnej własności kredytobiorcy.

Co istotne po przekazaniu praw własności mieszkania czy domu na bank można w nim mieszkać aż do śmierci. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają spadkobiercy zmarłych – muszą tylko spłacić kredyt wraz z należnymi odsetkami, a bank przekaże im prawo własności do nieruchomości. Będą mieć na to maksymalnie 12 miesięcy.

Pieniądze uzyskane z odwróconej hipoteki pozwolą na podreperowanie budżetu niejednego emeryta, biorąc pod uwagę w szczególności wysokość świadczeń w Polsce. Nie można jednak liczyć na bardzo duże pieniądze – zazwyczaj jest to od 30 do 50 proc. wartości nieruchomości. Od kredytobiorcy zależy czy kwota ta będzie wypłacona jednorazowo,w ratach czy w formie linii kredytowej. Umowa z bankiem określi wysokość kwoty oraz ilość rat.

Ministerstwo Finansów podaje, że w Stanach Zjednoczonych około 66 proc. osób zawierających umowy odwróconego kredytu hipotecznego wybiera linię kredytową, natomiast w Australii ponad 90 proc. kredytobiorców preferuje wypłatę jednorazową.

Wprowadzenie w naszym kraju uregulowań prawnych w tym zakresie powinno spowodować pojawienie się odwróconego kredytu w co najmniej kilku bankach. Obecne przepisy nie przewidują np. możliwości niespłacania zadłużenia czy niebadania zdolności kredytowej i wprowadzanie takiego produkty banki uznały od strony prawnej za zbyt ryzykowne.

Wydaje się, że odwrócona hipoteka będzie dobrym rozwiązaniem dla osób samotnych, które nie mają komu przekazać swojego mieszkania. Jeżeli są jednak potencjalni spadkobiercy – mogą powstawać na tym polu spory i konflikty. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia innych państw – warto wprowadzić taki produkt finansowy i umożliwić ludziom swobodne dysponowanie swoją własnością, szczególnie jeśli może to poprawić standard ich życia na starość.

Ogólne Dlaczego oszczędzanie jest tak ważne?

Wydawałoby się, że to pytanie jest retoryczne, a odpowiedź zna każdy. W takim razie dlaczego – jak pokazują różne badania – około 50 proc. Polaków nie ma żadnych oszczędności? Czy dlatego, że zarabiamy zbyt mało, a wszystko jest drogie? Taka odpowiedź zawiera w sobie trochę prawdy, ale nierzadko jest po prostu wymówką.

Warto pomyśleć o tym co będzie za 5, 10 czy 20 lat. O odkładaniu dodatkowych środków na emeryturę. Szacuje się, że emerytura z ZUS i OFE będzie wynosiła w niektórych przypadkach tylko 50-60% ostatniego wynagrodzenia, a czasami może to być jeszcze mniej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której z miesiąca na miesiąc tracimy połowę naszych dochodów. Nie oszukujmy się - życie na emeryturze nie stanie się przecież nagle dwa razy tańsze.

Czy myślimy o nieprzewidzianych wydatkach? Problemy ze zdrowiem, wypadki, kradzieże lub po prostu okazje. Czy jesteśmy przygotowani na coś z definicji niespodziewanego? Dużo pewniej czują się osoby, które mają odłożone choćby niewielkie pieniądze.

Sytuacji w których dodatkowe pieniądze mogą się przydać jest mnóstwo, a „poduszka finansowa” w postaci nawet jednej odłożonej pensji, daje nam duże poczucie bezpieczeństwa. Warto o to zadbać.

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.