Filtrowanie wszystkich postów po tagu "waluty." Wyczyść filtr

Portfele

Załóż kilka portfeli gotówkowych

Wprowadziliśmy możliwość prowadzenia wielu portfeli w ramach jednego profilu w Kontomierzu. Nowy portfel można dodać na stronie podsumowania, w lewym panelu, w sekcji Portfele.

Kontomierz bardziej rodzinny

Możesz założyć portfel gotówkowy dla każdego członka rodziny. W ramach jednego profilu w Kontomierzu członkowie rodziny mogą zarządzać wspólnym domowym budżetem. Każda osoba dodaje swoje wydatki gotówkowe i widzi saldo swojego fizycznego portfela.

Warto też tagować wszystkie transakcje osobami, np. 'tata', 'mama'. Umożliwi to późniejsze odszukanie i analizę wszystkich wydatków określonej osoby. Tagowanie jest proste. Polega na dodaniu tekstowej etykietki w edycji transakcji. Następnie można wyszukiwać i podsumwoać transakcje po tych etykietkach ("tagach").

Kontomierz bardziej międzynarodowy

Możesz też prowadzić niezależny portfel dla każdej waluty, którą się posługujesz (np. główny w PLN i dodatkowy w EUR jeśli często podróżujesz po krajach Unii Europejskiej).

Każdy portfel ma swoją nazwę (np. "Gotówka PLN", "Gotówka EUR") i prowadzony jest niezależnie w ramach jednego profilu w Kontomierzu.

A co z wypłatami bankomatowymi przy wielu portfelach?

Jak wiecie, portfel w Kontomierzu jest automatycznie zasilany wypłatami bankomatowymi. Wypłaty bankomatowe są zatem "wewnętrzne" i nie są traktowane jako wydatki. Czyni to system spójnym i praktycznym. Zachowanie to można zmienić w ustawieniach profilu ("poziom automatyzacji portfela"). Ale który portfel zostanie zasilony jeśli mamy ich wiele?

Dla każdego konta bankowego można wybrać portfel, który będzie z niego zasilany. Twój portfel może być zasilany z wielu kont bankowych. Każde konto bankowe zasila dokładnie jeden portfel. W edycji konta bankowego możesz wybrać, z którym portfelem jest powiązane. Wyjściowo konta bankowe zasilają portfel domyślny.

Portfel domyślny

Nowo importowane konta bankowe zasilają portfel domyślny. Jeśli nie o ten Ci chodziło, wystarczy, że po imporcie zmienisz portfel powiązany z kontem bankowym, a wszystkie zasilenia same przeniosą się do nowego portfela.

Wydatki i przychody dodawane aplikacjami na iPhone'a i Androida zasilają portfel domyślny. Później możesz te transakcje przenieść do właściwego portfela 3-ma kliknięciami. W przyszłości aplikacje mobilne umożliwią bezpośredni wybór portfela. Kontomierzowe API już to umożliwia.

Wydatki i przychody wysyłane SMS-em zasilają portfel domyślny.

Portfel domyślny możesz ustawić w profilu użytkownika w podzakładce "Portfele".

Przenoszenie transakcji między portfelami

Możesz przenosić wydatki i przychody między portfelami. Będzie to przydatne w kilku scenariuszach:

  • Członkowie rodziny mają wspólne konto bankowe, ale oddzielne portfele fizyczne.
  • Członkowie rodziny mają oddzielne konta bankowe, ale czasem użyczają sobie kart bankomatowych i zasilają swój portfel z niepowiązanego konta.
  • Wydatek został dodany aplikacją mobilną i trafił na konto domyślne.
  • Wydatek został wysłany SMS-em i trafił na konto domyślne.
  • Wydatek został omyłkowo zaksięgowany w niewłaściwym portfelu.

Usuwanie portfeli

Naturalnie, portfele można usuwać. Portfel moży być usunięty tylko wtedy, gdy nie jest powiązany z żadnym kontem bankowym, oraz nie jest portfelem domyślnym. Usunięcie portfela powoduje bezpowrotne usunięcie zaksięgowanych na nim transakcji i wymazanie jego salda. Saldo nie jest przenoszone w inne miejsce.

Rodzinny budżet domowy

Wiele portfeli to pierwsza i kluczowa funkcja, która ma na celu ułatwienie Wam prowadzenie wspólnego rodzinnego budżetu w Kontomierzu. Podkreślamy, że już dziś można podsumować wydatki i przychody poszczególnych osób poprzez tagowanie transakcji. Jeśli rodzinny Kontomierz spotka się z Waszym zainteresowaniem, w przyszłości możecie spodziewać się jeszcze wygodniejszego wsparcia dla wspólnego domowego budżetu. 

Zapraszamy do zakładania i prowadzenia wielu portfeli. Zapewne znajdziecie dla tej funkcji wiele ciekawych zastosowań!

(Uwaga: w przyszłości ta funkcja może być dostępna wyłącznie po opłaceniu niewielkiego abonamentu. Obecnie korzystanie z wielu portfeli jest całkowicie bezpłatne, podobnie jak wszystkie inne funkcje Kontomierza).

Ogólne Waluty zagościły w kontomierzu

walutyOd dziś Kontomierz posiada pełne wsparcie dla walut.

Posiadasz konto walutowe? Teraz możesz je zaimportować jak każde inne. Kontomierz rozpoznaje konta walutowe w każdej walucie oferowanej przez polskie banki.

Wakacje za granicą? Od Turcji po Malezję, wprowadzaj do portfela wydatki w oryginalnej walucie.

Posiadasz kredyt w CHF albo fundusz w USD? Na stronie podsumowania możesz wprowadzać dowolne posiadane środki i zobowiązania w dowolnej walucie.

Niezależnie od tego jak bardzo Twoje inwestycje (konta, lokaty, fundusze, ...) są zdywersyfikowane walutowo, kontomierz przeliczy i podsumuje Twój majątek w złotówkach.

Kontomierz zna historię kursów 34 walut z ostatnich 10-ciu lat i prawidłowo przeliczy Twoje wydatki, przychody i bieżące salda. Kwoty Twoich transakcji przeliczane są na złotówki według kursu z dnia transakcji. Salda i inne bieżące kwoty przeliczane są codziennie według bieżącego kursu. Wykorzystujemy średnie kursy publikowane przez NBP o 12:00 każdego dnia roboczego.

Zapraszamy do korzystania z tych nowych funkcji. Jak zwykle liczymy na Wasze uwagi!

Ogólne Co to jest Forex? - część II

Co to jest Forex?Dzisiaj druga część naszego przewodnika po Forexie. W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się ogólnymi zasadami działania i samą ideą funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego. Dzisiaj czas na trochę więcej szczegółów.

Jak grać na Forexie?

Jeszcze kilka lat temu, by grać na Forexie wymagane było posiadanie przynajmniej kilkudziesięciu jeżeli nie kilkuset tysięcy złotych. Dopiero rozwój internetowych platform spowodował, że minimalne wymagania kapitałowe drastycznie spadły i dzisiaj wystarczy 2000 – 5000 zł (w polskich domach maklerskich) lub nawet 30-40$ (w zagranicznych instytucjach).

Wybór platformy nie powinien być uzależniony tylko od bariery wejścia, ale także od jej renomy, opinii innych grających czy przyjazności interfejsu. Warto zrobić dobre rozeznanie przed wybraniem miejsca do gry na Forexie, bo od czasu do czasu pojawiają się głosy, że na niektórych platformach wypłacenie swoich pieniędzy wcale nie jest proste.

Dużym błędem może być także rozpoczęcie gry bez doświadczenia, na prawdziwe pieniądze. Niedoświadczeni inwestorzy powinni zacząć od zdobycia niezbędnych podstaw teoretycznych i niestety – przeczytanie mojego wpisu to zdecydowanie za mało. Na rynku jest sporo literatury fachowej i warto się w nią zaopatrzyć.

Na bieżąco – wraz ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej można otworzyć rachunek demonstracyjny, gdzie gra odbywa się na zasadach obowiązujących na Forexie, ale nie inwestujemy swoich pieniędzy. Rachunki demo umożliwiają granie wirtualnymi środkami w związku z czym nie ponosimy ryzyka straty, a możemy uzupełnić swoją wiedzę o niezbędną praktykę.

Pamiętajmy, że osiąganie nawet bardzo dobrych wyników na platformie demo nie gwarantuje, że po wpłaceniu własnych pieniędzy uda się nam utrzymać taką tendencję. Gra na Forexie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, a nasz kapitał nie jest w żaden sposób gwarantowany.

Kto ustala kursy, spread i pipsy

Jak już ostatnio pisałem, spread to różnica między ceną kupna (bid) i sprzedaży (ask). Spread wyrażany jest natomiast w pipsach (1/100 procenta). Dla przykładu przy kursie 1,0686/1,0690 spread wynosi 4 pipsy. Gdyby kurs zmienił się na 1,0688/1,0691 to spread spadłby do 3 pipsów.

Kursy walut na Forexie podlegają takim samym zasadom jak cały wolny rynek. Mamy więc prawa podaży i popytu, które decydują o tym które waluty drożeją, a które tanieją. Jeżeli zainteresowanie jakąś walutą wzrasta i wielu inwestorów chce ją nabyć, to jej cena wzrasta. Jeżeli natomiast inwestorzy masowo wyprzedają jakąś walutę, to jej cena spada.

Chęć zakupu lub sprzedaży określonej waluty może wynikać z wielu przyczyn. Inwestorzy zwracają uwagę na komunikaty płynące z gospodarek poszczególnych państw: wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie czy nastroje konsumentów. Dobre dane zazwyczaj przyczyniają się do wzrostów, a złe do spadków kursów. W przypadku dużych projektów inwestycyjnych, kiedy to inwestorzy masowo zakupują walutę danego kraju (np. przy dużych prywatyzacjach) jej kurs rośnie, a gdy wycofują się z inwestycji i sprzedają walutę to kurs spada.

Nie wszystkie ruchy walut da się łatwo wytłumaczyć danymi makroekonomicznymi. Czasem wystarczą złe dane z regionu, by inwestorzy masowo wyprzedawali waluty wielu krajów. Nie ulega jednak wątpliwości, że inwestor walutowy powinien śledzić sygnały pochodzące z gospodarki, a ich właściwa analiza może się przyczyniać do osiągania zysków.

- -

W kolejnej części naszego poradnika zajmiemy się różnymi metodami osiągania zysków na Forexie oraz kolejnymi aspektami związanymi z grą na międzynarodowym rynku walutowym.

Fot. SXC.HU / lusi

Ogólne Co to jest Forex? - część I

Co to jest ForexForeign exchange, czyli w skrócie Forex (4X, FX) to międzynarodowy rynek walutowy. Wymianę pieniędzy prowadzą na nim wielkie banki i instytucje finansowe, ale także mniejsze firmy i osoby prywatne. Z roku na rok jest to coraz bardziej popularna forma inwestowania i zabezpieczania działalności gospodarczej.

Forex jest największym rynkiem na świecie o dziennych obrotach na poziomie kilku bilionów dolarów. Transakcje na Forexie są mocno lewarowane, co oznacza, że w nabywaniu walut duży udział stanowią kredyty, a faktyczne zaangażowanie gotówki jest dużo mniejsze.

Duże obroty na rynku powodują, że płynność rynku jest wysoka. To z kolei sprawia, że dokonanie transakcji jest niemal zawsze możliwe, a manipulowanie kursami w praktyce niewykonalne.

Międzynarodowy rynek walutowy jest rynkiem zdecentralizowanym, bez jednej globalnej instytucji nadzorczej. Stąd określa się go jako rynek OTC – over the counter (ang. rynek pozagiełdowy). Funkcje nadzorcze pełnią w poszczególnych krajach powołane w tym celu instytucje – np. w Polsce jest to Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania na Forexie trwają znacznie dłużej niż na tradycyjnych giełdach. Otwarcie następuje o godzinie 23 w niedzielę, a transakcji można dokonywać do piątku, do godziny 22 (według czasu polskiego).

Na Forexie można wyróżnić kilka grup grających, których różni cel w jakim kupują i sprzedają waluty. Mamy więc firmy, które wymieniają pieniądze, by zabezpieczyć się przed wahaniami kursowym (co ma chronić zyski firm importowo – eksportowych). Kolejną grupą są inwestorzy, których transakcje odbywają się na przynajmniej dwóch rynkach, a zyski wynikają z różnić kursowych.

Jak na każdym rynku – także na Forexie – występują także spekulanci, którzy zarabiają (lub tracą) na różnicach w cenach kontraktów terminowych. W rynku uczestniczą także banki i dealerzy walutowi, którzy pośredniczą w obrocie.

Obserwując notowania walut na „4X” inwestor spotka się z terminami BID, który oznacza cenę kupna i ASK, czyli cenę sprzedaży. Jeżeli para walutowa euro/złoty ma notowania 4,1144/4,1179, to cena kupna wynosi 4,1144, a sprzedaży 4,1179. Różnica między ceną kupna i sprzedaży (w tym przypadku 0,0035) to spread. Z tym terminem spotkała się już większość posiadaczy walutowych kredytów hipotecznych.

Jakie wymogi musi spełnić inwestor, by móc grać na Forexie? Od strony technicznej wystarczy mu tylko rachunek inwestycyjny i komputer z dostępem do internetu. Oczywiście niezbędna jest także wiedza – w szczególności o zasadach funkcjonowania rynku i obrotu walutami, ale także o ryzyku związanym z tą formą inwestowania (m.in. ryzyko kursowe, ale i ryzyko związane z dużymi lewarami i ew. koniecznością spłaty kredytów z własnych środków, gdy nasze inwestycje nie będą trafne).

- -

Temat rynku walutowego jest bardzo rozległy, a powyższy wpis jest jedynie ogólnym zarysem funkcjonowania Forexu. Za kilka dni pojawi się kolejny wpis, w którym bardziej wgłębimy się w zasady jego działania.

Fot. SXC.HU / lusi

Istnieją różne metody analizowania kursów walut, a wśród nich nawet nieco humorystyczne – indeksy Big Maca czy iPada. I w zasadzie na tym można by zakończyć ten wpis, gdyby nie to, że...  prognozy oparte na tych właśnie wskaźnikach często okazują się niezwykle skuteczne.

Zasada działania takich indeksów jest bardzo prosta – zbierane są ceny konkretnego produktu w różnych krajach na świecie, a następnie przelicza się wartości z waluty lokalnej np. na dolara. Jeżeli w jakimś kraju hamburger jest droższy niż w Stanach Zjednoczonych, oznacza to, że jego waluta jest przewartościowana (jej kurs jest zbyt wysoki).

W tegorocznym pomiarze – 5 stycznia, tygodnik The Economist już po raz 25. określił indeks Big Maca. Wg kursów rynkowych z tego dnia, hamburger w Turcji był droższy niż w USA, a zatem turecka lira była przewartościowana. W ciągu kilku miesięcy jej kurs osłabił się, a kanapka jest w przeliczeniu kilka centów tańsza. Nadal jednak kosztuje więcej niż w Stanach Zjednoczonych, a to oznacza, że turecka waluta powinna się w dalszym ciągu osłabiać.

Cena hamburgera w Polsce była w styczniu 2010 roku około 20 proc. niższa od tej którą płacą Amerykanie. Można więc przypuszczać, że złotówka powinna się umacniać, tymczasem w czerwcu jest kilkanaście procent słabsza niż na początku roku. Oczywiście Indeks Big Maca nie wyznacza trendów w określonym czasie i określone ruchy walut mogą być obserwowane w dłuższym terminie. Był to jednak kolejny ranking wskazujący na potencjał wzrostowy złotówki w stosunku do dolara i od wielu lat taka sytuacja pozostaje bez zmian.

Podobną analizę przygotował australijski dom maklerski Commonwealth Securities. W tym wypadku odniesieniem była jednak cena tabletu – iPad, a podstawową wadą tego zestawienia jest fakt, że jego oficjalna sprzedaż w wielu krajach jeszcze się nie rozpoczęła. Nie bez znaczenia jest także fakt, że jest to nowość, a w takim wypadku ceny mogą podlegać bardzo dużym wahaniom zależnym wprost od zainteresowania produktem na poszczególnych rynkach.

Abstrahując jednak od zastrzeżeń w stosunku do wskaźnika opartego na cenie tabletu i biorąc pod uwagę bardziej marketingowy charakter indeksów jednoproduktowych można wyciągnąć wnioski, że euro i funt są względem dolara mocno przewartościowane i także one powinny pozostać w trendzie spadkowym.

Bardziej reprezentatywny był indeks opracowany przez Commonwealth Securities w roku 2008. Tamto zestawienie oparte było na cenie odtwarzacza iPod i znalazła się w nim także Polska. Dla wielu osób szokiem może być, że w tej analizie złotówka została przedstawiona jako jedna z najmocniej przewartościowanych walut na świecie (w tym czasie indeks Big Maca wskazywał PLN jako walutę niedowartościowaną). Nasza waluta względem dolara powinna się potencjalnie osłabić o ponad 30 proc.! Teoretycznie więc wydaje się, że indeks oparty na cenie odtwarzacza muzyki okazał się trafniejszy, bo złotówka osłabiła się od tego czasu o 1/5.

Dla inwestujących w waluty – chociażby na coraz popularniejszym w Polsce Forexie nieformalne indeksy parytetu siły nabywczej (PPP) mogą być pomocne, ale generalnie nie bierze się ich do końca na poważnie. Z drugiej strony chyba każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że gdyby istniała metoda prognozowania kursów walut sprawdzająca się w 100 proc., to w waluty inwestowałby każdy i tak samo każdy byłby już milionerem.

Kształtowanie się kursów walut opiera się na wskaźnikach ważnych i fundamentalnych, ale często określona waluta staje się przedmiotem spekulacji i niczym nie są uzasadnione jej spadki lub wzrosty. Patrząc jednak na indeks iPoda można zadać sobie inne pytanie. Dlaczego mieszkańcy bardzo bogatej Norwegii za ten sam odtwarzacz muzyki płacą 20 proc. mniej niż Polacy? To już temat na zupełnie inną dyskusję...

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.