FAQ najczęściej zadawane pytania

Działanie aplikacji

Lista transakcji

Import danych

Bezpieczeństwo

Pytania techniczne

Funkcjonalność

Działanie aplikacji Na górę ^

Czym Kontomierz różni się od innych aplikacji finansowych?

-» Nie musisz wprowadzać ani ręcznie importować żadnych transakcji. Kontomierz zrobi to za Ciebie.

-» Unikalny mechanizm Kontomatik połączy się z bankami i w pełni automatycznie odczyta historię Twoich rachunków.

-» Trzeba przy tym podkreślić, że nigdy nie poznamy Twojego hasła bankowego. Twój login i hasło nie są zapisywane nigdzie poza twoim komputerem.

-» Kontomierz działa na wyższym poziomie niż alternatywne narzędzia: odróżnia faktyczne wydatki od transakcji nieistotnych, np. pomiędzy własnymi rachunkami.

-» Więcej informacji o aplikacji można znaleźć w przewodniku Kontomierza.

Czy aplikacja jest bezpłatna?

W tym momencie wszystkie funkcje w Kontomierzu są bezpłatne. W przyszłości planujemy udostępnienie płatnych kont z dodatkowymi elementami, ale podstawowa funkcjonalność zawsze będzie za darmo.

Jakie banki obsługuje Kontomierz?

Import automatyczny: Alior Bank, BPH, BOŚ Bank, BGŻ BNP Paribas, BGŻ Optima, BZWBK, Citibank, Credit Agricole, Deutsche Bank, eurobank, Getin, Idea Bank, ING Bank, Inteligo, mBank, Millennium, Meritum Bank, Nest Bank, Open Finance, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank, T-mobile Usługi Bankowe.

Import wyciągów (plików CSV): Alior Bank, BOŚ Bank, BPH, BZWBK, Citibank, Deutsche Bank, Eurobank, ING Bank, Inteligo, Kredyt Bank, Credit Agricole, mBank, Millennium, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank, Toyota, Volkswagen

Dążymy do obsługi wszystkich polskich banków z dostępem do konta przez Internet.

Czy aplikacja obsługuje karty kredytowe?

Tak, kontomierz obsługuje karty kredytowe.

Czy aplikacja obsługuje lokaty?

Aplikacja obsługuje lokaty.

Nie widzę niektórych rachunków, choć import zakończył się sukcesem

Prosimy spróbować następnego dnia. Kontomierz może nie znać rachunków, z którymi się nigdy nie „spotkał". Jesteśmy o tym informowani i na bieżąco aktualizujemy listę znanych Kontomierzowi rachunków.

W jaki sposób śledzić wydatki gotówkowe?

Kontomierz umożliwia śledzenie wydatków gotówkowych. W zakładce transakcji wybierz po lewej „Portfel". Możesz teraz dodawać wydatki gotówkowe.

Jak dodawać wydatki gotówkowe SMS-em?

Jak to działa?
 • Wysyłasz SMS-a o treści 2.50 chleb na bezpłatny numer Kontomierza 505-507-700. W Twoim portfelu pojawi się wydatek 2.50 PLN z tytułem „chleb".
 • Koszt SMS-a jest zgodny z taryfą Twojego operatora (jak za zwykły SMS).
 • Treść SMS-a składa się z trzech części:
  kwota (wartość obowiązkowa): 2.50
  tytuł (wartość opcjonalna) : chleb
  skrót kategorii poprzedzony krzyżykiem (wartość opcjonalna) : #spo
 • Każda kategoria posiada skrót składający się z trzech liter. Skróty kategorii można znaleźć (po zalogowaniu) w ustawieniach profilu w zakładce Portfele.
 • Aby dodać przychód gotówkowy poprzedź kwotę plusem, np. +200 prezent od babci #opr
 • Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób dodawania wydatków gotówkowych. Sugerujemy wysyłanie wydatków już przy kasie sklepowej.
Jak to skonfigurować?

Jak założyć drugi, niezależny portfel?

Kontomierz umożliwia prowadzenie wielu portfeli gotówkowych. Funkcja ta pozwala przede wszystkim na prowadzenie budżetu rodzinnego.

Aby dodać nowy portfel należy:

 • 1) Na podstronie Podsumowania kliknąć w link Dodaj portfel i ustawić stan gotówki w portfelu. Portfel może być prowadzony w dowolnej walucie.
 • 2) Po dodaniu portfela można powiązać go z kontem bankowym, klikając na link „Edytuj" po zaznaczeniu konta bankowego. Powiązanie z kontem powoduje, że wypłaty gotówkowe na koncie będą automatycznie zmieniały stan powiązanego portfela.

Dlaczego nie da się edytować „Nieznanego wydatku gotówkowego"?

Dla każdej wypłaty z bankomatu, Kontomierz tworzy w portfelu transakcję „Wydanie gotówki z portfela" z kategorią „Nieznany wydatek gotówkowy". Pozycja jest tworzona, aby zgadzał się bilans wydatków nawet jeśli użytkownik nie wprowadzi ręcznie wydatków gotówkowych.

Często spotykamy się z postulatem, aby ta zaślepkowa transakcja była edytowalna / rozbijalna na mniejsze wydatki.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że 50zł wyjęte z bankomatu rzadko przeznaczane jest na jeden lub kilka zakupów sumujących się dokładnie do 50zł.

Ponadto, przy kilku wypłatach z bankomatu, użytkownik nie wiedziałby, którą wypłatę rozbić dla danego wydatku.

Portfel jest niepodzielną całością i nie ma sensu przypisywanie wydatków do konretnych wypłat z bankomatu.

Dlatego też, należy wprowadzić wydatki gotówkowe, a następnie usunąć zaślepkową (nieedytowalną) pozycję „Nieznany wydatek gotówkowy".

Dlaczego nie mogę zarządzać wszystkimi kategoriami?

Obecnie możliwe jest tylko dodawanie własnych podkategorii. Nie da się edytować kategorii głównych ani usuwać kategorii domyślnych.

Jest to związane z automatyczną kategoryzacją transakcji, której „inteligencja" działa najlepiej, gdy kategorie są wspólne pomiędzy użytkownikami.

Natomiast jest jeszcze możliwość tagowania transakcji i tu użytkownik ma całkowitą dowolność. Obecnie tagi przydają się tylko do wyszukiwania, ale dość szybko powinna pojawić się możliwość pełnego obrazowania finansów na podstawie dowolnych kryteriów - w tym tagów.
Automatyczne tagowanie transakcji na podstawie ręcznie zdefiniowanych reguł nie jest obecnie możliwe.

Czy można ustawić budżet na okres inny niż miesiąc kalendarzowy?

Obecnie budżety zawsze obejmują jeden miesiąc kalendarzowy, to znaczy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Bardziej zaawansowane analizy możliwe są w zakładce Transakcji. Można tam podsumować wydatki lub przychody z dowolnego okresu i kategorii.

Co zrobić z pseudo-wydatkami (jak np. założenie lokaty) i pseudo-przychodami (jak np. likwidacja lokaty)?

W zakładce „Transakcje", kliknij dwukrotnie w nazwę transakcji, aby otworzyć okno edycji. Zaznacz opcję [v] „Nie traktuj tej transakcji jako wydatku/przychodu" i zapisz zmiany. Dzięki temu transakcja nie będzie brana pod uwagę na wykresach, w budżetach i w innych obliczeniach.

Alternatywą jest usunięcie transakcji z Kontomierza (ikonka kosza).

Czy obsługiwane są konta firmowe?

Tak, kontomierz obsługuje konta firmowe, ale nie dotyczy to wszystkich zaimplementowanych banków.

Czy obsługiwane są konta w walutach obcych?

Tak. Obsługujemy konta w walutach obcych, dodatkowo podajemy ich aktualną wartość w PLN.

Na jakiej podstawie dokonywana jest rekomendacja rachunków na stronie „Jak zaoszczędzić"?

Polecany rachunek jest uzależniony od parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Czynniki, które są brane pod uwagę to oprocentowanie konta oraz podstawowe opłaty, takie jak opłata za prowadzenie rachunku, opłata za kartę, przelewy online i w oddziale i innego rodzaju opłaty. W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy do skorzystania z naszej porównywarki kont bankowych .

Dlaczego oprocentowanie rachunków na stronie „Jak zaoszczędzić" różni się od podawanego przez bank?

Prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres kontakt@kontomierz.pl .

Jak dodać przychód gotówkowy?

Aby wprowadzić przychód gotówkowy trzeba w lewym menu wybrać pozycję „Pieniądze w portfelu" i następnie kliknąć w link „Dodaj przychód gotówkowy".

Jak usunąć rachunek?

Domyślnie importowane są wszystkie rachunki z konta bankowego. Jeśli chcesz usunąć rachunek, kliknij zakładkę transakcje, wybierz rachunek po lewej, a następnie kliknij link „Usuń". Ten rachunek nie będzie więcej importowany do Kontomierza.

Jak zaimportować usunięty rachunek?

Po zalogowaniu kliknij „Twój profil" w prawym górnym rogu ekranu. W ustawieniach profilu możesz nakazać ponowny import skasowanych rachunków.

Jak usunąć bank?

Usunięcia banku można wykonać w zakładce e „Analizuj/Konta". Wystarczy wybrać bank z listy i kliknąć „Usuń".
Uwaga:
Bank zostanie bezpowrotnie usunięty wraz ze wszystkimi rachunkami i transakcjami!

Jak usunąć moje dane z Kontomierza?

Po zalogowaniu kliknij „Twój profil" w prawym górnym rogu ekranu. Następnie kliknij link „Usuń moje dane z Kontomierza" i potwierdź wybór. Konto i dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

Lista transakcji Na górę ^

Nie widzę niektórych transakcji, choć import zakończył się sukcesem

W Kontomierzu widzisz listę wydatków i przychodów. Dla przejrzystości Kontomierz filtruje transakcje „sam do siebie".

Przykład 1: jeśli z rachunku w mBanku przelałeś pieniądze na swój rachunek w Inteligo, Kontomierz nie pokaże takiej transakcji, gdyż nie był to ani wydatek, ani przychód.

Przykład 2: nie są widoczne transakcje „wypłata z bankomatu", ponieważ jest to transfer z Twojego rachunku do Twojego Portfela. Dopiero wydanie gotówki z Portfela jest faktycznym wydatkiem, widocznym na liście transakcji.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie transakcje, kliknij „nieistotne transakcje". Przycisk jest nad listą transakcji.

Istnieje możliwość wyłączenia importu historii z wybranego rachunku. Opcja dostępna jest w edycji rachunku w ustawieniach zaawansowanych.

Na jakiej podstawie Kontomierz kategoryzuje transakcje?

Kontomierz stara się przypisać kategorię na podstawie tytułu i opisu transakcji. Automatycznie przypisaną kategorię możesz potwierdzić lub zmienić. W ten sposób uczysz aplikację. Następnym razem lepiej poradzi sobie z kategoryzacją Twoich wydatków. Więcej informacji na temat kategoryzacji można znaleźć na naszym blogu

Transakcja między własnymi rachunkami została potraktowana jako przychód lub wydatek

Możesz ręcznie oznaczyć taką transakcję opcją „Nie traktuj tej transakcji jako wydatku/przychodu". Wystarczy dwukrotnie kliknąć na transakcję lub kliknąć w przycisk „Edytuj zaznaczoną transakcję" po wybraniu transakcji i zaznaczyc opcję „Nie traktuj tej transakcji jako wydatku/przychodu".

Dlaczego niektóre transakcje wyświetlane sa na szaro?

Na szaro wyświetlane są transakcje, które nie są traktowane jako wydatki ani przychody, np.:

-» transakcje pomiędzy własnymi rachunkami

-» podatki

-» wypłaty z bankomatu (czyli transakcje pomiędzy Twoim rachunkiem a Twoim Portfelem)

-» transakcje oznaczone przez Ciebie „[v] nie traktuj jako wydatku" - przełącznik dostępny w oknie edycji transakcji.

Po ponownym imporcie nie widzę usuniętej transakcji

Transakcje, które zostały usunięte z Kontomierza (nie dotyczy Portfeli), nie są fizycznie usuwane z bazy danych. Są one ukrywane, aby przy kolejnym imporcie użytkownik nie musiał ponownie usuwać ich z aplikacji.

Import danych Na górę ^

Kiedy zaczniecie obsługiwać bank XYZ?

Staramy się stale zwiększać liczbę obsługiwanych banków i kompletność obsługi każdego z nich.

Aby dodać obsługę nowego banku (lub nowej funkcji - np. lokat - w ramach już obsługiwanego banku), potrzebujemy pełnego dostępu do konta testowego w tym banku. Musi to być pełnoprawne konto bankowe (nie demo). Tylko wtedy jesteśmy w stanie zaimplementować automatyczny import danych.

Import automatyczny nie powiódł się po killku próbach

Sprawdź czy możesz zalogować się do systemu transakcyjnego przez stronę banku.

Niepoprawny format pliku

Przed pobraniem pliku z systemu transakcyjnego nie otwieraj i nie modyfikuj go w innych programach (np. Excel, Arkusz kalkulacyjny OpenOffice itd.).

Z ilu miesięcy wstecz Kontomierz importuje historię rachunków?

Zasadniczo importowane jest 6 ostatnich miesięcy, ale niektóre banki podlegają dodatkowym ograniczeniom z uwagi na wydajność procedury importu. Informacje specyficzne dla banków znajdziesz na dole FAQ. Domyślny okres importu można zmienić w ustawieniach importu (ustawienia profilu).

Czy istnieje możliwość importu automatycznego obok importu ręcznego?

Niestety obecnie w ramach jednego banku można importować dane wyłącznie ręcznie lub wyłącznie automatycznie. Takie ograniczenie jest spowodowane problemami związanymi z identyfikacją importowanych transakcji.

Czy stracę dane przełączając pomiędzy importem ręcznym i automatycznym?

Tak. Możliwe są dwa scenariusze: 1) globalna zmiana importu między ręcznym i automatycznym (w dowolną stronę) w profilu użytkownika - wtedy utracone zostaną wszystkie banki, konta, portfel, i transakcje. 2) zmiana tylko dla wybranego banku - wtedy resetowane są wyłącznie dane tego banku (lista kont i wszystkie transakcje), zatem traci się własne modyfikacje w historii tego banku. W tym scenariuszu pozostałe banki i portfel zostają zachowane.

Import rachunków z nazwami własnymi

Rachunki z nazwami własnymi (zdefiowanymi przez użytkownika w systemie transakcyjnym banku) obecnie nie są importowane, ponieważ nie możemy ich automatycznie przyporządkować do oficjalnie oferowanego przez bank konta (w tym do tabeli oprocentowania i opłat). W przyszłości użytkownik będzie mógł dokonać takiego przyporządkowania ręcznie.

Czy podczas importu danych możliwa jest równoległa sesja w systemie transakcyjnym banku?

Większość banków nie pozwala na prowadzenie dwóch równoległych sesji. Jest to dodatkowa warstwa zabezpieczenia. Jeśli podczas importu danych z banków jesteśmy zalogowani do jednego z nich i wykonujemy w systemie transakcyjnym jakiekolwiek operacje to w Kontomatiku może pojawić się komunikat błędu. Dlatego podczas importu danych zalecamy zakończenie wszystkich aktywnych sesji w systemach transakcyjnych banków.

Czy podczas importu ręcznego są automatycznie rozpoznawane przelewy zewnętrzne?

Kontomierz nie potrafi rozpoznać transakcji między własnymi rachunkami jeśli do importu danych z banku został użyty upload plików CSV,

ponieważ w plikach tych zazwyczaj nie ma informacji o IBANie rachunku, do którego należą transakcje.

Dlaczego podczas importu ręcznego nie mogę importować wielu kont o tej samej nazwie?

Podczas importu ręcznego nazwa konta jest również identyfikatorem. Przy imporcie automatycznym konta identyfikowane są za pomocą skrótów kryptograficznych IBANów. Obecnie ten problem można rozwiązać poprzez przypisanie pozostałych kont do kont z innymi nazwami (które są dostępne w liście do wyboru kont). W dalszej perspektywie postaramy się znaleźć lepsze rozwiązanie.

Brakuje transakcji po imporcie ręcznym

Sprawdź czy w uploadowanym pliku znajdują się brakujące transakcje. Być może część transakcji nie jest dołączana do pliku podczas jego generowania.

Bezpieczeństwo Na górę ^

Boję się podać hasła do banku

Pamiętaj, że nigdy nie mamy dostępu do Twojego hasła bankowego. Hasło podajesz w Kontomatiku. Twoje hasło nie jest zapisywane nigdzie poza twoim komputerem.

Istnieje także możliwość ręcznego importu plików (wyciągów) z historią rachunków. W tym scenariuszu nie musisz podawać żadnego hasła.

Boję się powierzyć wam moje dane finansowe

Korzystaj z Kontomierza anonimowo:

 • Domyślnie Kontomierz usuwa dane osobowe z historii transakcji. Oznacza to, że nie wiemy do kogo należą dane finansowe.
 • Przy rejestracji użyj e-maila, który nie pozwala na ustalenie Twojej tożsamości.

Rozumiem, że hasła podaję na własnym komputerze, ale jaką mam pewność, że nie zapisujecie sobie moich haseł?

Podczas automatycznego importu danych Kontomierz wykorzystuje usługi firmy Kontomatik UAB, która jest nadzorowanym podmiotem finansowym działającym w ramach regulacji PSD2. Certyfikat Cloudflare gwarantuje że to narzędzie dostarczone jest przez Kontomatik. Kontomatik jest podmiotem nadzorowanym przez Bank Litwy działającym w ramach dyrektywy PSD2.

Pamiętaj także, że istnieje możliwość importu historii rachunków z plików wyeksportowanych z banku (wyciągi CSV) - w tym scenariuszu nie musisz podawać żadnego hasła.

Gdzie przechowywane jest moje hasło bankowe?

Identyfikator i hasło zapisywane są na Twoim komputerze w postaci silnie zaszyfrowanej, w "localStorage" twojej przeglądarki.

Pamiętaj, aby dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Instaluj najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki. Stosuj program antywirusowy i firewall.

Możesz skasować zapisane hasła, wchodząc w profil użytkownika, zakładka "Import" i klikając na "Skasuj hasła i loginy."

Czy zapisywanie hasła bankowego na moim komputerze jest bezpieczne?

Przede wszystkim, powinieneś dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Instaluj najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki. Stosuj program antywirusowy i firewall.

Dodatkowo, hasło jest silnie zaszyfrowane algorytmem AES. Bez klucza deszyfrującego odczytanie hasła jest praktycznie niewykonalne. Klucz deszyfrujący trzymany jest na serwerze Kontomierza i udostępniany po zalogowaniu. Oznacza to, że nawet kradzież dysku twardego nie musi oznaczać ujawnienia hasła bankowego. Nie zapominajmy też, że Twoje pieniądze są dodatkowo chronione hasłami jednorazowymi. Znasz je tylko Ty.

Jaką mam pewność, że ktoś nie podejrzy mojego hasła lub danych finansowych podczas przesyłania?

Połączenie z bankami, jak i z serwerem Kontomierza jest silnie szyfrowane (SSL 128/256bit w zależności od banku).

Dzięki temu podejrzenie danych podczas przesyłania jest praktycznie niemożliwe.

Nie mogę się zalogować na swoje konto w Kontomierzu

Kontomierz jest zabezpieczony przed wykonywaniem nienaturalnie wielu żądań w jednostce czasu.

Jeśli na komputerze zainstalowane są jakieś wtyczki, które automatycznie pobierają „na zapas" fragmenty strony, to prosimy o ich deinstalację.

Pytania techniczne Na górę ^

Jakie przeglądarki / platformy są wspierane?

Wspierane są następujące przeglądarki: Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Edge, Opera, Safari.
Kontomierz działa na systemach Windows, Linuks i Mac OS X.

Błąd „Brak połączenia z bankiem" podczas importu historii rachunków

Sprawdź:

 • Czy Twoje połączenie internetowe działa prawidłowo?
 • Czy możesz zalogować się bezpośrednio do systemu transakcyjnego banku?

Zawiesiła mi się przeglądarka

Możesz mieć nieaktualną wersję przeglądarki. Ściągnij wszystkie aktualizacje do systemu operacyjnego i do przeglądarki.

Funkcjonalność Na górę ^

Czy istnieje wersja Kontomierza instalowana lokalnie na komputerze użytkownika (desktop)?

Kontomierz jest aplikacją webową i nie posiada wersji instalowanej na komputerze użytkownika. W przyszłości również nie planujemy takiej wersji.

Prosimy natomiast zapoznać się z działem bezpieczeństwo. W szczególności, sam import zawsze działa lokalnie na komputerze użytkownika, a dane finansowe przesyłane na serwer są anonimowe. W ten sposób Kontomierz łączy najlepsze cechy aplikacji desktop (bezpieczeństwo) i webowej (wygoda).

Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.