Umowa licencyjna

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu ("Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjobiorcą, czyli osobą fizyczna korzystającą oprogramowania Kontomierz i Licencjodawcą czyli Kontomierz.pl sp. z o.o. z siedzibą ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z oprogramowania pod nazwą „Kontomierz”, zwanego dalej Programem.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez instalację, kopiowanie, pobranie z sieci komputerowej, dostęp lub inne użycie Programu.
 3. Poprzez zawarcie umowy Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.

Obowiązki Licencjobiorcy

 1. Licencjobiorca może zainstalować, używać, wyświetlać lub w inny sposób korzystać interaktywnie z Programu.
 2. Korzystanie z Programu ograniczone jest do niekomercyjnego użytku osobistego Licencjobiorcy, wyłącznie w ramach korzystania z narzędzi do zarządzania finansami osobistymi on-line udostępnianych przez Licencjodawcę w ramach portalu Kontomierz.pl i zgodnie z Regulaminem portalu Kontomierz.pl.
 3. Licencjobiorca ma prawo wykonywać dowolną liczbę kopii Programu.
 4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania innym podmiotom, sublicencji (dalszych licencji) na korzystanie z Programu oraz do przenoszenia na inne podmioty uprawnień i obowiązków, wynikających z treści niniejszej umowy.
 5. Program nie może być wynajmowany, wydzierżawiany ani wypożyczany przez Licencjobiorcę osobom trzecim.
 6. Licencjobiorca nie będzie usuwał, zamazywał lub uniemożliwiał odbioru, ani nie będzie zmieniał treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych praw Licencjodawcy.
 7. Licencjobiorca nie ma prawa do zmieniania lub modyfikowania oprogramowania lub jego funkcjonalności.

Zastrzeżenie praw

Wszystkie prawa, nieudzielone w sposób jawny są zastrzeżone przez Licencjodawcę.

Prawa autorskie

 1. Program chroniony jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym przepisami i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
 2. Licencja wyłącza możliwość dalszego odsprzedania, darowania, nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania, sublicencjonowania, rozpowszechniania lub zwielokrotniania.
 3. Licencja udzielona licencjobiorcy odnosi się do korzystania z oprogramowania wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
 4. a) Wprowadzenie danych do pamięci komputera, ich analiza i zwielokrotnianie przez Użytkownika

  c) Przetwarzania i wykorzystywania uzyskanych przez Licencjobiorcę danych wyłącznie do własnego użytku

Ograniczenie gwarancji

 1. Oprogramowanie objęte licencją jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zgodne z zamówieniem Licencjobiorcy.
 2. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby rozwijać i modernizować Program, wedle swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ umowa odnosi się do treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o czym konsument został poinformowany i wyraził zgodę akceptując Regulamin.
 4. Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy i osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki, w tym szkody, związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania z Programu.
 5. Licencjodawca nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej co do jakości Programu, jego funkcjonalności, celu, czy wymagań które zakłada Licencjobiorca.
 6. Licencjobiorca udziela jedynie rękojmi za wady oprogramowania w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

Odtwarzanie, dekompilacja, dezasemblacja

Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja Programu jest całkowicie zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy - niezależnie od niniejszego ograniczenia - działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. Program jest licencjonowany jako całość. Niniejsza licencja nie zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Licencjodawcy.

Rozwiązanie umowy

Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, Licencjodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, w szczególności jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień.

Pomoc techniczna

 1. Licencjodawca zamierza udostępniać w wybranej przez siebie formie, pomoc techniczną związaną z używaniem Programu. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się w związku z używaniem Programu.
 2. Każde dodatkowe lub nowe składniki Programu przekazane w ramach pomocy technicznej Licencjobiorcy stanowią integralną część Programu i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej.
Nowe zasady dotyczące cookies. Używamy plików cookies do zapewnienia Ci wygodnego korzystania z serwisu, gromadzenia danych analitycznych i statystycznych oraz wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji i przeglądanych treści. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w powyższym celu przez nas (Kontomierz.pl sp. z o.o.) i naszych partnerów. Możesz zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym zablokować te pliki, w ustawieniach przeglądarki. W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy również dane osobowe. Zapoznaj się z polityką prywatności Kontomierz.pl, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i plikach cookies.